U maju izvršeno 2.432 inspekcijska nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

   Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova.

   U toku maja 2021. godine, prema trenutno dostupnim informacijama, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 2.432 inspekcijska nadzora, u okviru kojih je kod 146 subjekta nadzora uočeno grubo kršenje mjera, što podrazumijeva izdavanje 146 prekršajnog naloga u iznosu od 222.056,00 KM. Inspektori su također izrekli 266 rješenja o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera, izdali 17 rješenja o zabrani rada i 107 upozorenja. Od ukupnog broja, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u maju izvršili 360 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih su utvrdili 43 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 43 prekršajnih naloga u iznosu od 71.250,00KM, te izdali 32 rješenja o otklanjanju nedostataka, 17 rješenja o zabrani rada i 107 upozorenja.

   Uzimajući u obzir stabilizaciju epidemiološke situacije u FBIH, izvjestan broj federalnih inspektora po ovlaštenju za obavljanje poslova sanitarne inspekcije bio je i dalje dodatno angažovan na vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora, ali sada s naglaskom i orijentacijom na ispunjavanje plana redovnih inspekcijskih nadzora, te blagovremenih incidentalnih i akcidentalnih postupanja. Naime, intenzitet i sadržaj inspekcijskih nadzora u smislu kontrole provođenja obavezujućeg minimuma higijensko-epidemioloških mjera iz novih Naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje je Vlada FBIH usvojila na sjednici održanoj 3.6.2021. godine, prilagođavaju se i prate stabilizaciju epidemioloških prilika u FBIH, a istovremeno vodeći računa o kontinuitetu rada i prisutnosti inspekcija na terenu, koja je od velikog značaja za održavanje ostvarenog nivoa discipline kontrolisanih subjekata nadzora, te usmjerena na sprečavanje širenja i preveniranje neželjene ekspanzije koronavirusa.

   Kršenje minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi. U odnosu na april i maj, evidentna je potreba za kontinuiranim praćenjem stanja na terenu zbog mogućeg opuštanja i održavanja dostignute discipline subjekata nadzora u poštivanju mjera i preporuka, jer istovremeno nije zabilježen pad broja konstatovanih prekršaja.

   Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje na dispoziciji kantonalnim inspekcijskim organima za pružanje pomoći u organizaciji i vršenju nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera.

   Napominjemo, kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000,00 – 10.000,00 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove; za odgovorna lica u pravnim licima od 500,00KM do 2.000,00 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000,00KM do 8.000,00KM; za fizička lica od 100,00 KM do 2.000,00 KM,  s tim da prenošenje zarazne bolesti predstavlja i krivično djelo u smislu KZ FBiH.

   Apelujemo na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

 

10 thoughts on “U maju izvršeno 2.432 inspekcijska nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

  1. Povratni ping: RSS
  2. Povratni ping: แทงมวย LSM99
  3. Povratni ping: bonanza178 slot
  4. Povratni ping: Apple gift card
  5. Povratni ping: sex children

Comments are closed.