SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom jučerašnjeg dana (2.6.2021. godine), po naredbi nadležnih pravosudnih organa, izvršene su službene radnje od strane pripadnika Federalne uprave policije u okviru kojih je obavljen pretres službenih prostorija koje koriste lica koja su predmet istrage.

Iako su ovo teški trenuci za Federalnu upravu za inspekcijske poslove, ovaj organ bezuvjetno i permanentno podržava rad i aktivnosti svih pravosudnih i policijskih organa u BiH, i čvrsto smo uvjereni da će predmetne aktivnosti dovesti do jačanja povjerenja u institucije sistema, osnažiti sve inspekcijske organe, unijeti dodatni oprez i pojačati odgovornost i profesionalnost prilikom vršenja službenih radnji svih inspekcijskih službenika na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

 

 

6 thoughts on “SAOPĆENJE ZA JAVNOST

  1. Povratni ping: นิโคเรท
  2. Povratni ping: invertor incalzire

Comments are closed.