U januaru 2018. godine, federalni inspektori izvršili 587 nadzora i izdali 199 prekršajnih naloga u iznosu od 354.610,00 KM

 U toku mjeseca januara, federalni inspektori su, vršeći inspekcijske nadzore, ostvarili sljedeće rezultate:

  • Izvršeno je 587 inspekcijskih nadzora i izdato 163 rješenja kojima su naložene upravne mjere;
  • Sačinjeno je 497 zapisnika;
  • Izdato je 199 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 354.610,00KM;
  • Naplaćen je iznos od ukupno 66.648,67 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;

 

U saradnji s kantonalnim inspekcijama rada, zatečen je 261 radnik „nacrno“

U prekograničnom prometu roba izvršena su 9.043 inspekcijska nadzora, izdato je 99 fitocertifikata, uzeto 365 uzoraka, te naplaćeno 465.174,00 KM za takse i naknade na graničnim prelazima i carinskim ispostavama u FBiH.

Posebna pažnja posvećena je proizvođačima, kooperantima i izvoznicima poljoprivrednih proizvoda. Predmetom inspekcijskih kontrola obuhvaćene su špediterske kuće, turističko-ugostiteljski objekti, trgovine na veliko i malo, subjekti za proizvodnju, prodaju i distribuciju hrane, a poseban akcent stavljen je na višednevnu kontrolu Arcelor Mittala Zenica, koju su izvršili multidisiplinarni inspekcijski timovi sačinjeni od strane inspekcije za okoliš, građevinske inspekcije, vodne inspekcije, inspekcije zaštite na radu, inspekcije rada za oblast radnih odnosa, te tržišne inspekcije. Također, intenzivno su vršene kontrole u oblasti cestovnog prevoza, a posebna pažnja je posvećena nelegalno postavljenim objektima u cestovnom pojasu na području Kantona Sarajevo, kao i kontrole u rudnicima i jamama.

Federalni inspektori su u okviru redovnih inspekcijskih nadzora  vršili i nadzore po predstavkama građana, putem mješovitih timova u kojima su učestvovala 74 inspektora/inspektorice  iz sastava sljedećih inspekcija: inspekcija rada i zaštite na radu, tržišna i turističko-ugostiteljska, saobraćajna, poljoprivredna, šumarska, veterinarska, sanitarno-zdravstveno-farmaceutska i inspekcija za hranu, vodna, urbanističko-ekološka i  tehnička inspekcija. Kontrole su vršene u  svih deset kantona u FBiH.

Pored navedenog,  redovne aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove bile su usmjerene na suzbijanje najprepoznatljivijih oblika sive ekonomije –  rada „nacrno“, neizdavanja fiskalnih računa i rada bez odobrenja nadležnog organa, kao i drugih pojavnih oblika sive ekonomije, koje su provodili tržišni inspektori, inspektori rada, saobraćajni inspektori, te druge federalne inspekcije.  

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera.