Od početka 2018. godine, federalni inspektori izvršili 1356 nadzora i izdali 406 prekršajnih naloga u iznosu od 705.242,00 KM

U prva dva mjeseca 2018. godine, federalni inspektori su, vršeći inspekcijske nadzore, ostvarili sljedeće rezultate:

  • Izvršeno je 1356 inspekcijskih nadzora i izdato 339 rješenja kojima su naložene upravne mjere;
  • Sačinjeno je 1129 zapisnika;
  • Izdato je 406 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 705.242,00KM;
  • Za naplatu je evidentiran iznos od ukupno 766,7KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak.

 

Federalni tržišni inspektori su, u toku vršenja inspekcijskih nadzora, zapečatili 3 objekta zbog obavljanja djelatnosti bez odobrenja nadležnog organa, te, zbog neispravnih deklaracija, privremeno stavili van prometa robu u iznosu od 1.079.808,00KM.

U saradnji s kantonalnim inspekcijama rada, a prema dostupnim informacijama, zatečeno je 195 radnika „nacrno“.

U prekograničnom prometu roba izvršena su 17.397 inspekcijska nadzora, izdat je 201 fitocertifikat, uzeto 788 uzoraka, te naplaćeno 897.404,10 KM za takse i naknade na graničnim prelazima i carinskim ispostavama u FBiH.

Posebna pažnja posvećena je proizvođačima, kooperantima i izvoznicima poljoprivrednih proizvoda. Inspekcijskim kontrolama obuhvaćene su špediterske kuće, turističko-ugostiteljski objekti, trgovine na veliko i malo, subjekti za proizvodnju, prodaju i distribuciju hrane, a poseban akcent stavljen je na višednevnu kontrolu Arcelor Mittala Zenica i Global Ispat Koksne Industrije” d.o.o. Lukavac (GIKIL), koju su izvršili multidisiplinarni inspekcijski timovi sačinjeni od strane inspekcije za okoliš, građevinske inspekcije, vodne inspekcije, inspekcije zaštite na radu, inspekcije rada za oblast radnih odnosa, te tržišne inspekcije. Kao rezultat ovih nadzora, doneseno je više upravnih i kaznenih mjera, te je podnesena prekršajna prijava u iznosu od 33.000,00 KM.

Također, intenzivno su vršene kontrole u oblasti cestovnog prevoza, a posebna pažnja je posvećena nelegalno postavljenim objektima u cestovnom pojasu na području Kantona Sarajevo, kao i kontrole u rudnicima i jamama.

Federalni inspektori su u okviru redovnih inspekcijskih nadzora  vršili i nadzore po predstavkama građana, putem mješovitih timova iz sastava sljedećih inspekcija: inspekcija rada i zaštite na radu, tržišna i turističko-ugostiteljska, saobraćajna, poljoprivredna, šumarska, veterinarska, sanitarno-zdravstveno-farmaceutska i inspekcija za hranu, vodna, urbanističko-ekološka i  tehnička inspekcija. Kontrole su vršene u  svih deset kantona u FBiH.

Pored navedenog,  redovne aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove bile su usmjerene na suzbijanje najprepoznatljivijih oblika sive ekonomije –  rada „nacrno“, neizdavanja fiskalnih računa i rada bez odobrenja nadležnog organa, kao i drugih pojavnih oblika sive ekonomije, koje su provodili tržišni inspektori, inspektori rada, saobraćajni inspektori, te druge federalne inspekcije.  

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera.