Aktivnosti u okviru razvojne saradnje između Republike Češke i BiH kroz projekt “Unapređenje sistema sigurnosti hrane u BiH”

U prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu 29. januara ove godine, održan je sastanak predstavnika Češke Razvojne Agencije, Centralnog Instituta za nadzor i kontrole u poljoprivredi iz Brna i Državnog veterinarskog instituta iz Praga s Direktorom Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine te nadležnim Glavnim federalnim inspektorima inspektorata za oblasti poljoprivrede, veterinarstva i sanitarno-zdravstvenih okvira.

 

Predmetni sastanak je vezan za inicijalno planiranje aktivnosti u pravcu jačanja svih nadležnih institucija, organa i laboratorija u BiH po osnovama novog projekta u oblasti “Unapređenja sistema sigurnosti hrane u BiH”, a koji se finansira sredstvima Vlade Republike Češke posredstvom Češke Razvojne Agencije. Imao je za cilj upoznavanje Českih partnera sa praksama i radom Inspektorata u  resornim oblastima kako bi u nastavku zajednički planirali naredne aktivnosti.

Projekat je u potpunosti usklađen s preporukama Evropske komisije u oblasti sigurnosti hrane, a glavna svrha ovog projekta je da doprinese unaprjeđenju sistema sigurnosti hrane i da ojača ulogu nadležnih organa na svim nivoima vlasti u oblasti kontrole sigurnosti hrane u BiH u tri glavna pravca:

1. Podrška uspostavljanju funkcionalnog sistema kontrole pesticida i đubriva, te integralne zaštite bilja (Integrated Pest Management – IPM);

2. Podrška uspostavljanju sistema službenog uzorkovanja za salmonelu;

3. Podrška uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani.

 Ovaj projekat u svojim komponentama, pored podrške institucijama,  predviđa:

  • Obuku poljoprivrednih proizvođača o procedurama integralne zaštite bilja (IPM);
  • Obuku proizvođača i prerađivača o problemima sa salmonelom;
  • Obuku laboratorijskog osoblja o novim metodama, analizama i interpretaciji rezultata;

 

Tokom istog susreta, realizirano je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u vezi s implementacijom projekta, čime je ozvaničena razvojna saradnja između Republike Češke i Bosne i Hercegovine u segmentu nadležnosti Inspekcijskih organa Federalne uprave za inspekcijske poslove, zasnovana na principima partnerstva, efikasnosti, transparentnosti i doprinosu unaprjeđenja međusobnih političkih i ekonomskih odnosa između dvije zemlje.

Ovim memorandumom o razumijevanju, Centralni institut za nadzor i ispitivanja u poljoprivredi i Državni veterinarski institut iz Republike Češke i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Federalna uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, Inspektorat Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine  i Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – Odsjek za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz Bosne i Hercegovine izjavljuju spremnost za uspješnu implementaciju i postizanje učinka projekta „Unapređenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“.