U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove održan sastanak direktora Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove

Dana 3.02.2016 godine u sjedištu Federalne uprave održan je sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Posavskog, Zapadno-Hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, te Kantona 10 i Kantona Sarajevo.

Sastanak je inicirao Federalni ministar pravde g-din Mato Jozić, koji je, obzirom da se trenutno radi na usaglašavanju teksta Zakona o inspekcijama Federacije BiH sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi ocijenio, da je korisno da svoja iskustva I praksu iznesu i predstavnici kantonalnih inspekcijskih organa, kao i da iznesu svoje prijedloge u cilju kvalitetnijeg definisanja odredbi pomenutog zakona kojim se reguliše nadležnost i odnos federalnih i kantonalnih inspekcija.

Sastanku je predsjedavao direktor Federalne uprave, gdin. Anis Ajdinović, koji je nakon pozdravnih riječi dobrodošlice, u radnom dijelu sastanka inicirao nekoliko značajnih tema koje se odnose na pitanja razgraničenja nadležnosti i odnos federalnih i kantonalnih inspekcija u provođenju inspekcijskih nadzora nad federalnim propisima, u kojima nije jasno precizirana nadležnost jednog ili drugog nivoa inspekcija, a kada se radi o propisima iz podijeljene ustavne nadležnosti.

Također, razgovaralo se o nadležnosti inspekcija kad su u pitanju propisi BiH kojima nije utvrđen organ koji će vršiti inspekcijski nadzor ili isti nije dovoljno preciziran, odnosno kada je BiH propisom utvrđeno da inspekcijski nadzor vrše “nadležne” ili “entitetske“ inspekcije. Ovako nejasni i neprecizni termini, u praksi rada inspektora, stvaraju značajan problem i ostavljaju prostora za različita tumačenja i postupanja inspektora što dovodi do stvaranja neujednačene prakse rada kako inspektora tako i sudova, koji svojim odlukama, nerijetko različito tumače propise.

Pored navedenog, nejasne odredbe u vezi nadležnosti inspekcija, kojih ima značajan broj, dovode i do preklapanja nadležnosti i čestih inspekcijskih kontrola kod istih poslovnih subjekata od strane federalnih i kantonalnih inspekcija.

Pored nevedenog, razgovaralo se i o drugim problemima sa kojima se susreću inspektori u redovitom obavljanju svojih poslova, a koji se donose na primjenu Zakona o prekršajima u Federaciji BiH, provedbu izvršnih postupaka kod naplate novčanih potraživanja iniciranih po prekršajnim nalozima, o problemima neujednačene sudske prakse prekršajnih sudova, te o kaznenoj politici prekršajnih sudova u Federaciji općenito.

Pored predloženih odredbi kojima se nastoji na kvalitetniji način urediti odnos između federalne i kantonalnih inspekcija u Zakonu o inspekcijama Federacije BiH, zaključeno je da se prema Vijeću ministara BiH, odnosno Ministarstvu pravde BiH, hitno uputi zahtjev za davanje tumačenja vezanih za nadležnost u pojedinim propisima, kao i informacija sa listom propisa iz nadležnosti BiH u kojima se također moraju preciznije definisati odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor.

Učesnici su iskazali značaj dobre međusobne koordinacije, koja će putem razgovora, razmjene ideja, mišljenja, kritičkih analiza i prijedloga u daljem periodu doprinijeti  efikasnijem radu inspekcijskih organa u svojoj sredini, kvalitetnijim propisima, a time i jačanju povjerenja građana u rad inspekcijskih organa i uređeno stanje u pravnim oblastima.