Dan: 4. Februara 2016.

U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove održan sastanak direktora Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove

Dana 3.02.2016 godine u sjedištu Federalne uprave održan je sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Posavskog, Zapadno-Hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, te Kantona 10 i Kantona Sarajevo. Sastanak je inicirao Federalni ministar pravde g-din Mato Jozić, koji je, obzirom da se trenutno radi na usaglašavanju teksta Zakona o inspekcijama Federacije […]