Direktor Anis Ajdinović proveo radni dan u Rudniku mrkog uglja Breza

Dana 16.02.2016. godine, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović, posjetio je Rudnik mrkog uglja u Brezi, gdje je proveo jedan radni dan s Federalnom rudarskom i geološkom inspekcijom, te prisustvovao inspekcijskom nadzoru u Jami Kamenice.

Tom prilikom, direktor Ajdinović je razgovarao s menadžmentom Rudnika, upoznao se s načinom korištenja i značajem samospasioca za svakog rudara, potencijalnim opasnostima u jami, te uz pratnju stručnog osoblja Rudnika i glavnog federalnog rudarsko, termo i elektro-energetskog inspektora, sišao u jamu Kamenice i lično se uvjerio u složenost poslova i uvjete rada radnika. Prilikom boravka na radilištu na dubini od 300 metara ispod površine zemlje, na 100-metarskom širokom čelu na kojem je ugrađena najmodernija oprema, direktor Ajdinović je upoznat s proizvodnim procesom i mjerama koje se poduzimaju u cilju zaštite na radu u rudniku.

Inspekcijski nadzor u rudnicima provode federalni rudarski i geološki inspektori, u skladu sa Zakonom o rudarstvu Federacije BiH, Zakonom o geološkim istraživanjima FBiH i pozitivnim propisima iz ovih upravnih oblasti. Od početka tekuće godine, federalni rudarski i geološki inspektori su, vršeći inspekcijski nadzor u svojim oblastima, izdali ukupno 64 upravne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, i to osam upravnih mjera iz oblasti geologije, te 56 iz oblasti rudarstva. Uočeni nedostaci odnose se na nepravilnosti pri izvođenju rudarskih radova i izradi rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija.

Federalna uprava za inspekcijske poslove – federalni rudarski i geološki inspektori će, u okviru svojih aktivnosti, nastaviti s provođenjem inspekcijskog nadzora u rudnicima, gdje je planirano da se u prvih šest mjeseci ove godine izvrši nadzor u svim jamama ugroženim metanom i opasnom ugljenom prašinom, s osnovnim ciljem preventivnog i korektivnog djelovanja u cilju provođenja zakona i propisa o tehničkim normativima, zaštiti na radu i zaštiti od požara.