Sastanak direktora FUZIP s direktorom PD “Operator – Terminali Federacije” u cilju provedbe Zakona o naftnim derivatima

Dana, 31.05.2016. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo, održan je sastanak predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove i predstavnika privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, s ciljem provedbe Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH (Sl.novine Federacije BiH,br.52/14) i Pravilnika o dostavljanju podataka iz naftnog sektora (Sl.novine Federacije BiH, br.16/16).

Sastanku je prisustvovao direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove g. Anis Ajdinović sa svojim saradnicima iz oblasti trgovine i energije, a ispred PD „Operator – Terminali Federacije“ generalni direktor g. Džemal Bašić sa svojim saradnicima.

Generalni direktor PD „Operator – Terminali Federacije“ je iznio problem neadekvatne i neažurne dostave podataka nadležnim organima. Naime, energetski subjekti i kupci iz Pravilnika o dostavljanju podataka iz naftnog sektora koji je stupio na snagu 03.03.2016.godine, su dužni popuniti tabele i dostavljati podatke Ministarstvu, Poreznoj upravi Federacije i PD „Operator-Terminali Federacije“ . Na osnovu dosadašnjih izvještaja koje je PD “Operator – Terminali Federacije” zaprimilo za mjesec februar, podatke je dostavilo svega 35 subjekata, a za mjesec mart 67, što je znatno manje od stvarnog stanja na terenu.

Direktor Ajdinović se zahvalio na dolasku i ukazivanju na prisutnu problematiku, te naglasio da će Federalna uprava za inspekcijske poslove, u svojim redovnim i vanrednim kontrolama, poduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju provedbe zakona i propisa, odnosno da će vršiti inspekcijski nadzor nad dostavom podataka nadležnim organima.