Direktor Ajdinović: Za devet mjeseci rada premašena godišnja norma za 2022. i izvršeno 1.765 nadzora više nego u 2021. godini

Sarajevo, 13.10.2022. godine

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u vršenju inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u periodu od početka januara do kraja septembra 2022. godine ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 420 inspekcijskih nadzora, od toga 107.130 u prekograničnom i 8.290 u unutrašnjem prometu;
  • sačinjeno je 7.719 zapisnika, uzet401 uzorak, te izdato 2.199 fitocertifikata;
  • izdato je ukupno721 rješenja, od kojih 107.130 u prekograničnom i 1.591 u unutrašnjem prometu;
  • za utvrđene prekršaje je predviđeno izdavanje574 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 3.906.611,00 KM;
  • naplaćeno je ukupno 744.690,50 KM na ime taksi i naknada u prekograničnom prometu roba;
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno103.791,10 KM na ime naknada za vode, zrak, ceste, elektroenergetski i ambalažni otpad, te pripadajuće takse;
  • van prometa je stavljena roba u vrijednosti od689,55 KM
  • doneseno je 9 zabrana uvoza roba u BiH, čime je spriječeno stavljanje na tržište i upotreba nedozvoljenih ili neispravnih prehrambenih i proizvoda opće upotrebe.

Nakon što su od 2020. godine, pandemijska, a potom i ekonomska kriza fokusirale rad ovog organa na prioritetno postupanje s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, očuvanje stabilnosti tržišta i zaštite prava potrošača, u 2022. godini smo dodatno intenzivirali angažman na jačanju discipline subjekata nadzora u primjeni propisa iz nadležnosti svih 11 federalnih inspektorata. Naši inspektori su do kraja septembra izvršili 8.290 inspekcijskih nadzora u unutrašnjem prometu, što je za 421 inspekcijski nadzor više nego što je planirano i normirano za cijelu godinu (7.832) i 1.765 nadzora više u odnosu na uporedni period prošle godine. Ukupni finansijski efekti rada ove uprave za devet mjeseci 2022. godine iznose 11.755.092,60 KM, što je za preko 2 miliona više nego u 2021. godini, te preko 200.00,00 KM više u odnosu na 2019. godinu, koja je po većini parametara bila rekordna u radu ove Uprave.

Nadležnost za nadzor nad poštivanjem odluka Vlade FBiH o ograničavanju marži pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda, te nafte, dijelimo s kantonalnim inspekcijskim organima – tržišnim inspekcijama, a od početka primjene odluka u FBiH je izvršeno više od 5.200 inspekcijskih nadzora, čiji je ishod više od 1.500 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od preko 1.200.000,00 KM. Pored pojačanih nadzora u smislu kontrole pomenutih odluka, Federalni tržišni inspektorat je tokom ljetnih mjeseci vršio kontrole u oblastima turizma, unutrašnje trgovine i fiskalizacije, s ciljem sankcionisanja i preveniranja pojavnih oblika sive ekonomije.

Federalna uprava za inspekcijske poslove ostvarenim rezultatima potvrđuje svoje opredjeljenje ka poduzimanju maksimalnih napora u borbi protiv sive ekonomije, zaštiti okoliša, kontroli poticaja u poljoprivredi, ispunjavanju zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom,  a s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, okoliša, prava potrošača i poštivanja zakonitosti u poslovanju privrednih subjekata u FBiH čije je djelovanje u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove“, izjavio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– K R A J –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba