Federalna veterinarska inspekcija povukla iz prodaje i uništila 12 kg opozvanih kobasica Wudy

Nakon zaprimanja obavijesti Agencije za sigurnost hrane BiH da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene pileće kobasice brenda “Wudy” porijeklom iz Italije u kojima je utvrđena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes (ST155), Federalni veterinarski inspektorat je krajem septembra izvršio inspekcijski nadzor – kontrolu provođenja opoziva i povlačenja proizvoda s tržišta kod uvoznika u Širokom Brijegu.

S obzirom da je u inspekcijskom nadzoru kod uvoznika utvrđeno da se određena količina opozvanog proizvoda još uvijek nalazi u prodaji na tržištu, inspekcijski nadzor je nastavljen u trgovinama, te su do sad izvršene kontrole u 77 trgovina na području FBiH. U pet (5) kontrolisanih trgovina je u prodaji zatečena količina od ukupno 12 kg opozvanog proizvoda, koja je uništena na licu mjesta, a svi subjekti nadzora koji su zatečeni u prekršaju će biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

“Upozoravamo subjekte u poslovanju s hranom da su dužni efikasno i tačno obavijestiti potrošače o razlozima za povlačenje hrane i, ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat takve hrane kojom su već snabdjeveni. Također, skrećemo pažnju veterinarima i veterinarskim inspektorima na važnost stručnog i savjesnog obavljanja propisanih veterinarsko-zdravstvenih pregleda u objektima koji su pod njihovim veterinarsko-zdravstvenim nadzorom, kako bi se pravovremenim i profesionalnim djelovanjem spriječile štetne posljedice po zdravlje stanovništva”, izjavio je glavni federalni veterinarski inspektor, dr.vet.med. Nermin Smajlagić.  

Subjektu nadzora – uvozniku je za uočene nepravilnosti izrečeno rješenje o otklanjanju nedostataka, dok će za dva subjekta nadora koji iz prodaje nisu povukli opozvane proizvode, u skladu sa Zakonom o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/04), biti izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM.

Više o opozivu proizvoda: https://fsa.gov.ba/hr/eu-rasff-obavijest-listeria-monocytogenes-u-pilecim-kobasicama-brenda-wudy-2/

– KRAJ –

Federalni veterinarski inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja, kretanje i transport; suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja; zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu; ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uslova za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr., kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.); obavljanje veterinarske djelatnosti i upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vještačku oplodnju; proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje; organizovanje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi; vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu; obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom. Glavni federalni veterinarski inspektor je dr.vet. Nermin Smajlagić.

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba