SAČINITI ZAJEDNIČKI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA

Vlada FBiH je razmotrila informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o stvaranju mogućnosti za realizaciju jednog od zaključaka s 53. sjednice od 13.5.2016. godine, koja se odnosi na plan pojačanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa s ciljem suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada (rad „nacrno”). Naime, na osnovu Zakona o radu, federalni inspektori su u ovoj oblasti nadležni samo za nadzor nad društvima, preduzećima i ustanovama od interesa za Federaciju BiH, u kojima praktično i nema rada „nacrno”. Stoga, angažiranjem Federalne uprave ne bi bili postignuti značajniji rezultati, jer je izuzetno važno vršiti inspekcijske nadzore i nad objektima za koje su nadležne kantonalne inspekcije.

Iz tog razloga danas je Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena da, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, hitno izradi zajednički plan pojačanih nadzora u oblasti radnih odnosa, unutarnje trgovine, obrta i ugostiteljstva.

Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da, u saradnji s nadležnim federalnim ministarstvima, predloži koje bi sve propise trebalo promijeniti da bi bilo omogućeno efikasnije djelovanje na suzbijanju sive ekonomije. To se odnosi na neregistrirana preduzeća, neprijavljene radnike i neprijavljenu trgovinu.

Nakon toga uslijedit će i rad na izmjeni neophodnih propisa kako bi nadzor inspekcijskih organa u ovim oblastima bio učinjen što efikasnijim, sopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.