Inspektori prisustvovali Nacionalnom treningu “Jačanje kapaciteta za SEA i EIA, CITES i Upravljanje u zaštićenim područjima”

U Mostaru je od 10.05. do 12.05. 2016. godine održan nacionalni trening na kojem su učestvovali predstavnici  inspektora i državnih službenika iz oba entiteta i Distrikta Brčko, te predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Pored toga na treningu u organizaciji Regionalnog centra za okoliš u Centralnoj i Istočnoj Evropi učestvovali su i članovi nevladinog sektora, predstavnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima,  te gosti iz Republike Hrvatske, predstavnici Agencije za okoliš i zaštitu prirode i Uprave za inspekcijske poslove – sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode.

Radni naziv treninga bio je: „Jačanje kapaciteta za SEA i EIA, CITES i Upravljanje u zaštićenim područjima“. Tom prilikom prezentiran je pravni okvir i primjena EIA i SEA Direktiva na okoliš te su predstavnici entitetskih ministarstava i Brčko Distrikta kroz prezentacije pokazali usklađenost i provođenje zakona.  Govorilo se i o vezama prostornog planiranja i Strateške procjene okoliša. Predstavnici NVO sektora su iznijeli svoja iskustva  vezana za odgovornost ekoloških NVO u postupcima procjene uticaja na okoliš.

Predstavljen je i novi projekat WWF-a koji ima za cilj unapređenje procesa procjene uticaja (EIA) i unapređenje procesa strateške procjene uticaja (SEA).

Drugi i treći dan treninga posvećen je isključivo zaštiti prirode i upravljanju u zaštićenim područjima kroz prezentacije o upravljanju zaštićenim područjima u RH, inspekcijskom nadzoru, primjeni CITES konvencije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te općenito o iskustvima u zemljama Zapadnog Balkana po pitanju implementacije CITES Konvencije.

Kao primjer upravljanja u zaštićenim područjima u BIH predstavljena je Vjetrenica  koja je ujedno najveća i najpoznatija pećina u našoj zemlji, zaštićeni je spomenik prirode, a kandidat je za UNESCO-ov popis prirodne baštine. Za sve učesnike organizovana je studijska posjeta Vjetrenici.

Ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove, federalna inspektorica zaštite prirode Adisa Marshall predstavila je rad šumarskog inspektorata u oblasti zaštite prirode, kroz tridesetminutnu prezentaciju koja je za cilj imala da upozna prisutne učesnike sa ovom relativno novom upravnom oblasti i to kroz odredbe Zakona o zaštiti prirode i njihovu primjenu, odnosno organizaciju  vršenja inspekcijskog nadzora, ovlaštenja inspektora  i inspekcijskih  postupaka na nivou Federacije BiH. Ovom prilikom ostvarena je i saradnja sa Načelnikom sektora inspekcijskog nadzora zaštite prirode Republike Hrvatske koji djeluje u sklopu Ministarstva zaštite okoliša i prirode.