Od danas pojačani inspekcijski nadzori rada “nacrno” u FBiH

U prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih organa nadležnih za vršenje inspekcijskih poslova.

Sastanak je iniciran od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, a u cilju realizacije Zaključka Vlade Federacije sa posljednje sjednice održane 20.05.2016.godine na kojoj je zadužena Federalna uprava za inspekcijske poslove da u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim organima izradi zajednički plan pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa, unutrašnje trgovine, obrta i ugostiteljstva, a sve u cilju suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada (zapošljavanja „nacrno“).

Na sastanku je dogovorena saradnja između federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa, razmotrena je problematika po pitanju dosadašnjeg vršenja kontrola od strane kantonalnih inspekcija rada, razmotreni su kapaciteti kojima raspolažu inspekcijski organi, te načini i metode rada u mješovitim inspekcijskim timovima za vrijeme vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora.

Pojačani inspekcijski nadzori suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada u zajedničkim timovima sačinjenim od strane federalnog i kantonalnog inspektora otpočinju sa današnjim danom na području Kantona Sarajevo, a bit će izvršeni na području svih 10 Kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Svrha provođenja i realizacije pojačanih inspekcijskih nadzora jeste povećanje discipline u pogledu poštivanja odredbi iz radno-pravnog i tržišnog zakonodavstva u Federaciji BiH, a sve u cilju stabilizacije Fonda penzijsko – invalidskog osiguranja.