Rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, federalni inspektori su vršili nadzore na području Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Tuzlanskog, te Kantona Sarajevo. Od 19.4.2019.godine, zaključno sa 16.5.2019. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

 • izvršen je 1.161 inspekcijski nadzor i 31 kontrolni nadzor;
 • sačinjen je 1.161  zapisnik;
 • utvrđeno je 614 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 614 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 837.570,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 1.189.542,90 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 150 upravnih mjera, od kojih se 35 odnose na mjere privremene zabrane rada
 • od 331 kontrolisanog privrednog subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 1 subjekat nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 54 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Od početka prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora (18.3.2019. godine) do 16.5.2019. godine, inspekcijski nadzori su vršeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom kantonu, Kantonu Sarajevo i Kantonu 10, a ostvareni su sljedeći rezultati:

 • izvršena su 2.773 inspekcijska nadzora i 77 kontrolnih nadzora;
 • sačinjena su 2.773  zapisnika;
 • utvrđeno je 1.713 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 1.713 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 2.397.922,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 1.453.109,72 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 485 upravnih mjera, od kojih se 112 odnose na mjere privremene zabrane rada (81 rješenje o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, 23 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, 1 rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu, 1 rješenje o zabrani prometovanja namirnicama, 1 rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, 3 rješenja o zabrani rada ćumurane – žežnice i 1 rješenje o isključenju autobusa iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti);
 • od 859 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da tri subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 120 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Prema dostupnim podacima iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, inspektori federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove su od početka godine do kraja aprila zatekli 972 osobe na radu nacrno.

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBIH.

 

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba