PREPORUKE POVODOM NASTUPAJUĆIH BAJRAMSKIH PRAZNIKA

U nastojanju da u najvećoj mogućoj mjeri umanjimo rizik po zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš uoči predstojećeg Kurban-bajrama, a u cilju zaštite prevashodno domaćih proizvođača, Sektor za veterinarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalni veterinarski inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove dostavlja preporuke za kupovinu i klanje životinja, kako slijedi:

 • Kupovinu životinja nastojati obaviti samo kod poznatih i pouzdanih proizvođača;
 • Za opće stanje životinje/kurbana vrlo je važno istaći da ista mora biti zdrava, što prije svega podrazumijeva dobru konstituciju i kondiciju, te da je u pogledu prisutnih bolesti sigurna i dijagnostički ispitana (posebno s aspekta bruceloze);
 • Apelujemo na sve one koji su u mogućnosti da izvrše islamsku vjersku obavezu klanja dozvoljenih životinja da se upoznaju s propisanim uvjetima koje životinja mora ispunjavati sa aspekta Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/02) i Zakona o veterinarstvu („Službene novine FBiH“ broj: 46/00) i svim podzakonskim aktima, a to je:
 • da je propisno označena ušnom markicom,
 • da posjeduje pasoš za goveda,
 • da posjeduje svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja sa upisanom ušnom markicom kao dokaz da je nad istom provedeno propisano ispitivanje;
 • Klanje životinja nastojati obaviti na organiziranim, za to predviđenim mjestima. Obaveza je da se isto obavi u jednoj od klaonica koje ispunjavaju propisane veterinarsko-zdravstvene uslove, dostupne na sljedećem linku: https://fmpvs.gov.ba/veterinarstvo-upisnici-registri/. Na taj način se obezbjeđuje veterinarsko-zdravstveni pregled, te se rješava i problem nusproizvoda i otpada nakon klanja (https://fmpvs.gov.ba/abp-aw/) ;
 • Klanje zdravih životinja u domaćinstvu obavljati samo u slučaju kada isto nije organizovano i tada, u skladu s mogućnostima, nastojati obezbijediti veterinarsko-zdravstveni pregled životinje prije klanja, te trupa i organa nakon klanja. Ukoliko za to ne postoji mogućnost, a postoji sumnja u stanje trupa i organa nakon klanja, potrebno je zatražiti stručno mišljenje veterinara ili veterinarskog inspektora;
 • Kožice obavezno nasoliti i čuvati na hladnom;
 • Ostale nusproizvode klanja (crijeva, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) zakopati na mjestu koje nema podzemnih voda na dubini većoj od 0,6 m ispod površine zemlje, u jamu obloženu pvc folijom;
 • U toku i nakon klanja obezbijediti čiste tkanine i dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ruku, noževa i površina (npr. ZOONO preparat na bazi nano čestica posjeduje halal certifikat) a posebno dezinsekciono sredstvo (otopina živog ili gašenog kreča, drvnog luga i slično) za dezinfekciju manipulativnih površina tla;
 • Pravna lica koja koriste meso kurbana u svojstvu donacije dužni smo upozoriti da isto mogu koristiti samo ukoliko takvo meso prati veterinarski dokument o zdravstvenoj ispravnosti.

Vodeći računa o epidemiološkoj situaciji, bitno je napomenuti potrebu za temeljitim pranjem ruku tokom obreda klanja kurbana i korištenja dezinfekcijskih sredstava.

Nadalje, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja putem svojih programa kontinuirano radi na jačanju dijagnostičkih kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih stanica koje mogu u ovom trenutku da pruže uslugu dijagnostičkog ispitivanja uzoraka životinja kao i dijagnostičkog ispitivanja gravidnosti životinja jer se u zadnje vrijeme sve više kao kurbani uzimaju ženske životinje, a sve u cilju smanjenja mogućnosti klanja gravidnih životinja.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će i ove godine u predstojećem periodu, a i neposredno nakon Kurban bajrama, vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad prometom životinja i prometom proizvoda životinjskog porijekla.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon Federalne uprave za inspekcijske poslove:  033 56 33 60, odnosno broj telefona Sektora za veterinarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: 033 726 654

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.