Nastavljen intenzivirani rad Federalnog tržišnog inspektorata

 

 

 

Nastavljen intenzivirani rad Federalnog tržišnog inspektorata: rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora i nadzora nad formiranjem cijena i marži u FBiH  

Program pojačanih inspekcijskih nadzora za 2022. godinu provodi se od 14.3.2022. godine do kraja jula 2022. godine iz svih oblasti resornih Inspektorata Federalne uprave za inspekcijske poslove, te je prema zbirnom, sublimiranom broju inspekcijskih nadzora Federalni tržišni inspektorarat Federalne uprave za inspekcijske poslove od januara 2022. do 27.6.2022. godine po pitanju redovnih, usmjerenih odnosno pojačanih inspekcijskih nadzora izvršio:

 

 

PERIOD

VRSTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

BROJ INSPEKCIJSKIH NADZORA

BROJ PN

IZNOS PN

Januar-maj 2022. godine

Redovni/usmjereni/pojačani inspekcijski nadzori

  1.370

790

1.057.900,00 KM

1.6.-27.6.2022. godine

Redovni/usmjereni/pojačani inspekcijski nadzori

201

145

238.950,00 KM

                                UKUPNO

1.571

935

1.296.850,00 KM

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je od 28.2.2022 naročito intenzivirala inspekcijske nadzore nad provođenjem odluka Vlade Federacije BiH o formiranju cijena i marži po pitanju osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata.

Od početka marta ukupan raspoloživi broj federalnih tržišno-ugostiteljskih inspektora usmjeren je na kontrolu benzinskih stanica po zahtjevima i informacijama Federalnog ministarstva trgovine o povećanju cijena goriva, s obzirom da poskupljenje goriva uvjetuje sva dalja poskupljenja, a uz razmjeran broj kontrola po pitanju osnovnih životnih namirnica.

Uzimajući u obzir ograničen broj federalnih inspektora koji radi prekovremeno, Federalna uprava za inspekcijske poslove obratila se i kantonalnim inspekcijskim organima za podršku po zaduženjima iz Zaključka Vlade Federacije BiH i implementaciji važećih odluka Vlade.

Rad inspekcijskih organa u FBIH usmjeren je na zaštitu potrošačkih prava građana i stabilizaciju tržišta te stoga stalno pozivamo građane da nam prijavljuju nepravilnosti i apelujemo na privredne subjekte da prilikom formiranja cijena vode računa o životnom standardu građana i da se uzdrže od zloupotreba u uvjetima krize.

 

2.Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je od početka 2022. godine do 27.6.2022. godine po pitanju kontrole implementacije Odluka Vlade FBIH izvršio:

PERIOD

VRSTA INSPEKCIJSKOG

NADZORA

BROJ NADZORA

BROJ UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI

BROJ/IZNOS PREKRŠAJNIH

NALOGA

Januar 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori

       5

      6

 6 PN          3.900 KM

Februar

2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

       33

     14

31PN         68.850,00 KM

Mart 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

     157 

     83    

 161PN      149.100,00 KM

April 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

      89

    27

54 PN         35.400, 00 KM

Maj 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

        42

    18

36 PN        22.500, 00 KM

1.6.-27.6.2022.

Redovni/usmjereni/pojačani inspekcijski nadzori

       201

     145

145PN       238.950,00 KM

    UKUPNO                                              527                 287                 433PN  518.700,00KM

Tokom mjeseca marta 2022. godine u oblasti kontrole cijena naftnih derivata utvrđeno je 50,38% nepravilnosti, odnosno 34,62% kod osnovnih životnih namirnica.

Tokom mjeseca aprila 2022. godine u oblasti kontrole cijena naftnih derivata utvrđeno je 24,2% nepravilnosti, odnosno 64,29% kod osnovnih životnih namirnica.

Tokom mjeseca maja 2022. godine u oblasti kontrole cijena naftnih derivata utvrđeno je 43,47% nepravilnosti, dok je kod osnovnih životnih namirnica utvrđeno 42,10% nepravilnosti u ukupnom broju nadzora, što govori o trendovima umjerenog rasta i konstante u utvrđenim nepravilnostima od kraja januara odnosno februara mjeseca do danas.

 

Kada je u pitanju izdvajanje podataka za kontrole primjene Odluke o neposrednoj kontroli cijena naftnih derivata,  u maju mjesecu su izvršena 23 inspekcijska nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 10 nepravilnosti, za koje je predviđeno izdavanje prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 12.500,00 KM. Kada je riječ o nivou utvrđenih nepravilnosti u maju mjesecu 2022. godine u ovoj oblasti je konstatovano cca. 43, 47% nepravilnosti u odnosu na ukupan broj nadzora. Nadalje, u mjesecu maju je na benzinskim stanicama izvršeno i 20 kontrolnih pregleda gdje je evidentirano da nije došlo do povećanja cijena.

 

Što se tiče izvještaja za period 1.6.-27.6.2022. godine, prema sublimiranom izvještaju Federalnog tržišnog inspektorata izvršen je 201 inspekcijski nadzor,  a povodom ustanovljenih nepravilnosti je planirano izdavanje 145 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od   238.950,00 KM, što su sublimirani rezultati u toku ovog mjeseca, gdje će istekom tekućeg mjeseca biti moguće specificirati broj kontrola benzinskih stanica. Nadalje, federalni tržišno-ugostiteljski inspektori su u junu mjesecu izdali sedam(7) rješenja o otklanjanju nedostataka i dvije(2) upravne mjere- zabrane rada/pečaćenje objekata. Po pitanju kontrole fiskalizacije u cca. 20% kontrolisanih subjekata je konstatovano neizdavanje fiskalnog računa.

U mjesecu junu 2022. godine, prema informacijama sa terena, u kontekstu pojačanih inspekcijskih nadzora, pored kontrole cijena vrši se i kontrola količine istakanja goriva u putnička motorna vozila.Nadalje, kod dva uvoznika je ustanovljeno da je došlo do enormnog povećanja cijena(cca.30 pf. i više po litru) u odnosu na druge uvoznike i manje benzinske stanice gdje su kod većine evidentirane stabilne cijene.

Prema dostavljenim i nepotpunim podacima koje su dostavili kantonalni inspekcijski organi po pitanju kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata, kantonalni tržišni inspektori su od januara do aprila/maja 2022. godine izvršili 2.078 inspekcijskih nadzora, povodom kojih je predviđeno izdavanje 717 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 502.700,00 KM, te su izdata 223 rješenja o otklanjanju nedostataka.

 

 

 

KONTROLA CIJENA

BROJ                       BROJ                          IZNOS

INSPEKCIJSKIH      PREKRŠAJNIH         PREKRŠAJNIH

NADZORA               NALOGA/RJEŠENJA NALOGA

Federalni tržišni inspektorat

januar- 27.6.2022. godine

527                               433PN                    518.700,00KM

Kantonalni inspekcijski organi (januar-april/maj 2022. godine)

2.078                           717PN                     502.700, 00 KM

UKUPNO PREMA RASPOLOŽOVIM PODACIMA

2.605                           1.150PN                 1.021.400, 00  KM

                                223 rješenja o

                               otklanjanju nedostataka

 

Po pitanju kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata, podaci kantonalnih inspekcijskih organa su nepotpuni, te se istekom juna mjeseca očekuje prijem podataka je o zasigurno mnogo većem ukupnom učinku u praćenju primjene važećih Odluka Vlade FBiH.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.