Online radionica „Kontrola poštivanja naredbi i preporuka zavoda za javno zdravstvo u kontekstu COVID-19“

U nastavku implementacije prve komponente projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije”, dana 29.9.2022. godine s početkom u 10:00 sati biće održana on-line radionica „Kontrola poštivanja naredbi i preporuka zavoda za javno zdravstvo u kontekstu COVID-19.

Radionicu u organizaciji Agencija za državnu službu FBiH vodi federalni inspektor za hranu dr.sci. Amar Žilić, koji je od pojave pandemije COVID-19 s kolegama sudjelovao u aktivnostima Federalne uprave za inspekcijske poslove na provođenju protivepidemijskih mjera u FBiH s ciljem zaštite zdravlja stanovništva.

Iako smo od početka proglašenja pandemije djelovali u prilično haotičnim okolnostima, djelimično uslovljenim i decentralizovanom strukturom državnih organa u BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je zaista poduzela sve mjere u smislu pravovremene i adekvatne organizacije poslova, kao i kvalitetne saradnje, komunikacije i koordinacije s velikim brojem drugih nadležnih državnih entitetskih i kantonalnih organa u BiH, što je u konačnici i rezultiralo povoljnom zdravstveno-epidemiološkom slikom u FBiH. Objektivno, možemo biti zadovoljni načinom na koji je Federalna uprava za inspekcijske poslove odreagovala na pojavu koja je ugrozila cijeli svijet, uključujući i najrazvijenije zemlje, i s kojom se u novijoj historiji suočavamo prvi put. Nadamo se da ćemo ovom edukacijom u okviru projekta podrške EBRD Federalnoj upravi za inspekijske poslove naša iskustva moći uspješno prenijeti i na svoje kolege u drugim inspekcijskim organima i ostale zainteresovane za ovu temu u FBiH“, izjavio je direktor Anis Ajdinović.

Prijave na radionicu je moguće izvršiti putem online obrasca ADS FBiH: http://www.obuke.adsfbih.gov.ba/index.php/godisnji-plan/2111-kontrole-postivanja-naredbi-kriznih-stabova-i-preporuka-zavoda-za-javno-zdravstvo-federalna-uprava-za-inspekcijske-poslove

– KRAJ –

Na prijedlog predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zemlje Zapadnog Balkana, Federalna uprava za inspekcijske poslove je kandidovala i ishodovala projekat “Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije” u okviru programa EBRD „Brzi savjetodavni odgovor u Paketu solidarnosti“. Projekat je formalizovan od strane Vlade FBiH Zaključkom V.broj: 1861/2021 od 16.12.2021. godine, a službeni početak implementacije je 20.1.2022. godine.

U projektu učestvuje i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima ključnu ulogu u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u FBiH, a konsultatnsku podršku će pružiti Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED iz Republike Srbije.

Ključni cilj projekta je povećanje efikasnosti u inspekcijskom nadzoru s ciljem pružanja podrške strateškom opredjeljenju Vlade FBiH ka suzbijanju rastuće sive ekonomije za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa, kroz razvoj i provedbu opsežnog programa obuka za inspekcijske organe u FBiH i kreiranje i uspostavu sveobuhvatne baze znanja u okviru pratećeg sistema upravljanja znanjem (knowledge management system) koji ostaje trajno na dispoziciji Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.