U sjedištu FUZIP održan sastanak glavnih tržišnih inspektora iz FBiH

Danas je u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove, na inicijativu glavnog federalnog tržišnog inspektora Ramić Elmira, održan sastanak s glavnim tržišnim inspektorima kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i resornih ministarstava iz Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona. Na sastanku je bilo govora o aspektima unapređenja saradnje tržišnih inspekcija u Federaciji BiH u smislu angažmana i problematike rada, raspoloživih kapaciteta i odgovora na krizu, s posebnim fokusom na zaštitu potrošača u FBiH kroz provođenje inspekcijskih nadzora u oblasti kontrole cijena i implementaciju odluka Vlade FBiH po pitanju osnovnih životnih namirnica, nafte i naftnih derivata. Glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić prisutne je upoznao s aktivnostima Federalne uprave za inspekcijske poslove povodom analize stanja tržišta i utvrđene kalkulacije cijena ogrijevnog materijala koju je, po zaduženju Vlade FBiH, izvršio Federalni tržišni inspektorat.

Analizom efekata provođenja mjera kontrole cijena i marži u FBiH utvrđeno je da su inspekcijske aktivnosti značajno doprinijele stabilizaciji cijena u FBiH koje su niže nego u zemljama okruženja. Naime, inspekcijski organi u Federaciji BiH su, u skladu s raspoloživim kapacitetima i sredstvima inspekcijskog djelovanja, ulagali i ulažu maksimalne napore da odgovore i suzbiju zloupotrebe poremećaja tržišta uzrokovane krizom od strane privrednih subjekata u svrhu sticanja ekstraprofita. Nažalost, inspekcijski nadzori ne mogu biti i sredstvo suzbijanja ili sprečavanja opće inflacije i poremećaja u smislu enormnog rasta cijena na globalnom tržištu“, izjavio je Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor.

Prisutni su se složili da neadekvatan i neusklađen zakonodavni okvir kojim je regulisan rad tržišnih inspektorata u značajnoj mjeri onemogućava maksimiziranje efekata inspekcijskog nadzora i postizanja svrhe kažnjavanja, naročito u kontekstu niskih zakonom propisanih kazni i neprecizno definisanih nadležnosti tržišnih inspektora. Shodno tome, zaključeno je da je nužna izmjena niza zakona – Zakona o kontroli cijena FBiH, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o unutršanjoj trgovini FBiH, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima FBiH i niza drugih zakona iz djelokruga nadležnosti tržišnih inspekcija. Sa sastanka je također upućen apel nadležnim izvršnim organima u FBiH za utvrđivanje maksimalne visine marže za pelet i drvne sortimente, kako bi se spriječile manipulacije na tržištu energenata na štetu potrošača.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Kantona Sarajevo i Kantona 10, te tržišni inspektori iz Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona i Ministarstva trgovine, turizma i zaštite na radu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba