U sjedištu FUZIP održan sastanak federalnih i kantonalnih inspektora za oblasti rada i zaštite na radu

Jučer, 28.9.2022. godine je u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, na poziv glavnog federalnog inspektora rada gospodina Željka Koštre, održan sastanak s glavnim inspektorima i inspektorima rada za oblasti radnih odnosa i zaštite na radu iz svih osam (8) kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i resornih ministarstava iz Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona.

Sastanak je sazvan s ciljem razmatranja i usaglašavanja stavova, te razmjene mišljenja i iskustava u primjeni propisa u oblasti radnih odnosa (neprijavljeni rad, postupak prijema u radni odnos, poštivanje radnog vremena itd.) i zaštite na radu, a veći dio diskusije je posvećen razmjeni mišljenja i praksi u smislu otklanjanja dilema vezanih za provođenje novog Zakona o zaštiti na radu.

U oblasti zaštite na radu, posebno je istaknuta potreba da federalni inspektori rada za oblast zaštite na radu u saradnji s nadležnim kantonalnim inspektorima intenziviraju inspekcijske nadzore na gradilištima, gdje su povrede na radu najčešće završavale smrtnim ishodom. Pored navedenog, dogovoreno je nastavak aktivnosti u smisu saradnje svih inspektora rada za oblast zaštite na radu u Federaciji BiH kada je u pitanju implementacija zakona, a prije svega izrade akta o procjeni rizika, kao i realizacije preporuka resornog ministarstva.

U oblasti rada i radnih odnosa, istaknuto je da su najizraženija pitanja s kojima se inspektori suočavaju na terenu kršenje prava iz radnog odnosa u smislu neažurnog vođenja evidencija o radnom vremenu radnika, izbjegavanje evidentiranja sati prekovremenog rada od strane poslodavaca i učestala pojava neprijavljivanja radnika, koje je, ipak, u proteklim godinama značajno umanjeno. Posebno pitanje bilo je i razmatranje mogućnosti načina usaglašavanja uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru, koje u pojedinim pitanjima različito regulišu postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH i javnom sektoru u kantonima.

„Naročito smo zadovoljni i zahvalni što su se sastanku odazvale naše kolegice i kolege – inspekotori za radne odnose i zaštitu na radu iz svih 10 kantona. Evidentno je da u FBiH postoji potreba za redovnim savjetovanjem i razmjenom iskustava i praksi inspekcijskih organa, te uspostavljanje saradnje sa zakonodavcem, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, kako bi se došlo do kvalitetne razrade i tumačenja zakonskih i provedbenih akata, odnosno ujednačavanja praksi na terenu“ izjavio je glavni federalni inspektor rada Željko Koštro.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Zapadno-hercegovačkog, Kantona Sarajevo i Kantona 10, te inspektori rada iz Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba