Održana Redovna godišnja edukacija i savjetovanje federalnih inspektora i uposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 01 – 02.07.2011.godine na području lokaliteta Rostovo u bugojanskoj regiji organizovala Redovnu godišnju edukaciju i savjetovanje inspektora i uposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove. Odredbe Zakona o inspekcijama u Federaciji obavezuju inspektore da redovno vrše stalno usavršavanje i edukaciju kako bi se postigao potreban nivo stručnosti, te kako bi se adekvatno primjenjivala preuzeta praksa vršenja inspekcijskog nadzora u duhu evropskih standarda. Teme i programi  koje su obrađeni prilikom edukacije odnosile su se na slijedeće oblasti:

Korištenje informacionog sistema “E – inspekcije” u svakodnevnom radu inspektora;
Iskustva i problemi u vezi sa zastupanjem Uprave na sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Nove mjere u vezi sa elektronskim evidentiranjem dolazaka na posao i sa posla;
Praćenje kretanja službenih vozila putem GPS sistema;
Problematika u vezi sa putnim nalozima;
Pečaćenje objekata kao mjera tokom obavljanja inspekcijskog nadzora;
Aktuelna pitanja u vršenju inspekcijskog nadzora na graničnim prelazima;
Instrukcija o postupku i načinu rukovanja sa aktima i predmetima, kao i upotrebi pečata;
Izvještaj o obavljenim inspekcijskim nadzorima u periodu 2007-2010. godine kao i prvih pet mjeseci 2011.godine.