Federalna uprava za inspekcijske poslove stavila u upotrebu GPS sitem za satelitsko praćenje i lociranje službenih vozila

Federalna uprava za inspekcijske poslove  je u proteklom periodu izvršila implementaciju GPS sistema za satelitsko praćenje i lociranje službenih vozila finansiran od strane Projekta  Svjetske banke “Poljoprivreda i ruralni razvoj”. Sistem je na današnji dan 27.06.2011.godine pušten u upotrebu, a Federalnoj upravi za inspekcijske poslove omogućit će unapređenje vršenja svakodnevnih poslova inspekcijskog nadzora tako što će biti omogućena transparentnija evidencija i kontrola inspektora prilikom korištenja službenih vozila, a sa sigurnosnog aspekta znatno će se povećati  nivo zaštite vozila od krađe. Ovaj sistem između ostalog pruža mogućnost 24 – satne kontrole nad svakim službenim vozilom, tako da svakog trenutka omogućava pristup informacijama u vezi sa kretanjem, zaustavljanjem, brzinom, pređenom kilometražom i drugim ostalim aspektima vezanim za korištenje službenih vozila, a što će proizvesti efekte smanjenja troškova goriva, održavanja i servisiranja vozila jer će vozači biti puno savjesniji prilikom njihovog korištenja. S tim u vezi efekti smanjenja troškova odrazit će se u smislu osiguranja vozila jer je putem ovog sistema zadovoljen faktor sigurnosti što će osiguravajućim kućama biti značajan faktor prilikom obračuna premije osiguranja. Korištenjem ovog sistema Federalna uprava za inspekcijske poslove pored ostalog unaprijedila je način transparentnijeg, bržeg i efikasnijeg analiziranja podataka u vezi  sa sačinjavanjem sedmičnih, mjesečnih i godišnjih izvještaja o upotrebi  službenih vozila.