Održan sastanak direktora Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove

Dana 13.03.2018. godine, na inicijativu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodina Anisa Ajdinovića, u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Kantona 10, Kantona Sarajevo i predstavnika ministarstava iz Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojima nisu formirane kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Na sastanku su analizirani podaci iz Izvještaja o pojačanim inspekcijskim nadzorima u okviru suzbijanja sive ekonomije na području svih kantona u Federaciji BiH, koji je usvojen na 134. Sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 11.01.2018. godine i objavljen na web stranici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nadzori su realizovani u organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove putem mještovitih timova federalnih i kantonalnih inspektora u periodu 02.10-22.12.2017. godine. Rezultati su ocijenjeni pozitivnim, te je konstatovano da će se inspekcijske aktivnosti usmjerene na borbu protiv sive ekonomije, naročito suzbijanja rada na crno, rada bez odobrenja nadležnog organa i neizdavanja fiskalnih računa, nastaviti u kontinuitetu, u skladu sa zaključkom Vlade FBiH. U tom kontekstu je utvrđen i prihvaćen Plan rada pojačanih inspekcijskih nadzora za period mart-juli 2018. godine.

Učesnici radnog sastanka su iskazali zadovoljstvo uspostavljenom koordinacijom i radom inspektora na terenu, te razmijenili mišljenja i prijedloge za daljnje unaprjeđenje saradnje, kako u vršenju inspekcijskih nadzora s ciljem poboljšanja stanja u oblastima rada, tako i u zajedničkom djelovanju u smislu poboljšanja i usklađivanja zakonskog okvira za rad inspekcijskih organa.

Dogovoreno je da Federalna uprava za inspekcijske poslove, shodno uočenim nedostacima u materijalnim propisima koji se odnose na borbu protiv sive ekonomije i druge oblasti rada, ponovo inicira prema resornim ministarstvima i drugim nadležnim organima izmjene i dopune zakonskih i   podzakonskih akata.