Notifikacija o intercepciji – aktivnosti vezane za problematiku izvoza jabuka u Rusku Federaciju

U pogledu medijskih izjava datih od strane drugih institucija uključenih u predmetnu Notifikaciju, a  odnose se na  dopis Ruske Federacije o povredi protokolom dogovorenih mjera prilikom izvoza voća iz Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju svježih jabuka, Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno nadležni Inspektorat poljoprivredne inspekcije iznosi slijedeće:

S ciljem utvrđivanja činjenica po predmetnom, Inspektorat poljoprivredne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove preduzeo je urgentne korake inspekcijskih nadzora počevši od 19.01.2018. godine, odnosno odmah po primitku obavjesti od strane Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH/Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na bazi navedenih činjenica iz dokumenta Ruske Federacije, u kojem je navedeno da je izvoz konkretne pošiljke u Rusku Federaciju upućen od registrovanog izvoznika iz Bijeljine, koju je pratio fitosanitarni certifikat izdat od strane fitosanitarnog inspektora Distrikta Brčko i da u predmetnoj pošiljci sadrži deklarisana pakovanja sa identifikacionim podacima njegovog kooperanta, naložen je urgentni inspekcijski nadzor fitosanitarnih inspektora FUZIP kod tog lica, s obzirom da je konkretni kooperant proizvođač s područja Federacije BiH.

Nadzorne aktivnosti fitosanitarnih inspektora usmjerene su na evidentiranje svih onih činjenica koje se smatraju bitnim za predmetni slučaj, proizvodnju i prometovanje svježe jabuke kontrolisanog lica/subjekta.

U skladu sa zaključcima radnog sastanka održanog 22.01.2018. godine, predmetni izvještaji o aktivnostima kako federalnih fitosanitarnih inspektora, tako i organa Distrikta Brčko i Republike Srpske  proslijediće se prema Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH. Provjere sva tri nadležna tijela, oba entiteta i Distrikta Brčko su neophodne, s obzirom da se navodi ime proizvođača sa područja Federacije BiH, dok je izvoznik iz Bjeljine, odnosno Republike Srpske a sam izvoz je ostvaren preko Distrikta Brčko.