Uspostavljen Interoperabilni informacioni sistem u BiH preteča pružanju objedinjenih usluga javne uprave poslovnoj zajednici i građanima

U Banjaluci je danas održana završna konferencija povodom realizacije Interoperabilnog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini (BiH) – zajedničke osnovice za sigurnu razmjenu podataka i dokumenata između nadležnih institucija. Implementacijom ovog projekta je osigurana najsavremenija informaciona infrastruktura kako bi institucije i agencije na svim nivoima vlasti u BiH mogle da unapređuju svoje poslovne procese i upravno postupanje. Ovaj sistem će omogućiti da se automatski i direktno, po službenoj dužnosti, pribavljaju potrebni podaci i dokumentacija od drugih institucija i na taj način smanjiti administrativno opterećenje.

Institucijama i agencijama na svim nivoima vlasti u BiH sada se omogućuje da pružaju objedinjene usluge javne uprave koje su usmjerene prema građanima i poslovnoj zajednici.

“Interoperabilni informacioni sistem je od ključne važnosti za povećanje efikasnosti javne uprave i smanjenje administrativnog opterećenja, jer će omogućiti: elektronsku razmjenu podataka između institucija, unapređenje poslovnih procesa i upravnog postupanja i smanjenje tereta prikupljana podataka za poslovnu zajednicu i građane“, izjavio je Tarik Šahović, viši specijalista Svjetske banke za razvoj privatnog sektora.

U sklopu projekta uspostavljene su četiri upravne kontaktne tačke i informaciono-komunikacijska infrastruktura za svaki nivo vlasti, uz omogućenu međusobnu razmjenu podataka. Upotrebna vrijednost uspostavljene infrastrukture je testirana na inspekcijskoj interoperabilnosti, tj. na omogućavanju uvida u podatke potrebne za adekvatnu pripremu u provođenju inspekcijskog nadzora, a koji su u vlasništvu drugih institucija. Uspostavljena infrastruktura je od danas na raspolaganju institucijama svih upravnih nivoa koje imaju potrebu da dijele svoje ili koriste iz drugih informacionih sistema podatke, dokumente i informacije.

“Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao lider i učesnik u razvoju Sistema, među prvima je prepoznala značaj razmjene podataka, što bi trebale i druge institucije u cilju unapređenja poslovanja i usluge prema građanima i poslovnim subjektima”, potvrdio je Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, dodavši da će “na ovaj način inspektori biti u mogućnosti da se kvalitetnije pripreme za nadzor prije odlaska kod subjekta nadzora, čime se uveliko smanjuje opterećenje na poslovne subjekte.” 

Uspostavljena infrastruktura i pravni okvir za cilj imaju jačanje kapaciteta institucija BiH, Vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH kroz omogućavanje razmjene podataka i interoperabilnosti između javnih registara i institucija na svim nivoima, čijim korištenjem će se obezbijediti efikasniji rad, brža i lakša razmjena podataka i umanjenje troškova i nameta na poslovni sektor u cjelini.

Direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove Predrag Tomić je također dodao: „Elektronska povezanost između institucija omogućiti će da se podaci razmjenjuju na brz, blagovremen i siguran način uz obezbijeđenu povjerljivost i integritet podataka u skladu sa pravilima informacione bezbijednosti. Razmjena podataka između institucija je od izuzetnog značaja za suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije, koja neodgovornim poslovanjem ugrožava prava radnika i nanosi štetu poslodavcima koji legalno rade i izmiruju svoje obaveze.”

Projekt se rukovodio smjernicama Evropske unije tokom dizajna i implementacije.

“Interoperabilni informacioni sistem je kreiran po modelu Evropskog okvira za interoperabilnost, uz potpuno uvažavanje ustavnih i zakonskih nadležnosti institucija na svim upravnim nivoima u BiH. Razmjena i orkestracija podataka je bazirana na savremenoj platformi uz medijaciju podataka između četiri kontaktne tačke koje se nalaze u generalnim sekretarijatima četiri upravna nivoa u BiH.”, naglasio je Krsto Grujić, pomoćnik generalnog sekretara za IT, Sektor za IT Generalnog sekretarijata Vlade RS.

Uspostava interoperabilnog informacionog sistema je dio Projekta unapređenja poslovnog okruženja i institucionalnog jačanja (ICIS) koji od 2012. implementiraju entitetski inspektorati – Federalna uprava za inspekcijske poslove i Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, i Svjetska banka, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida).

 

Dodatne informacije možete pogledati na sljedećim linkovima:

http://www.bhrt.ba/vijesti/bih/interoperabilnost-u-bih/

http://fena.ba/article/989674/ajdinovic-inspektori-ce-se-kvalitetnije-pripremati-za-nadzor

https://www.akta.ba/vijesti/uspostavljen-interoperabilni-informacioni-sistem-u-bih/85048

http://vijesti.ba/clanak/386452/ajdinovic-inspektori-ce-se-kvalitetnije-pripremati-za-nadzor

http://business-magazine.ba/2017/12/18/25791/

http://www.source.ba/clanak/BiH/455066/Ajdinovic–Inspektori-ce-se-kvalitetnije-pripremati-za-nadzor