Nastavak intenziviranih aktivnosti nadležnih inspekcija i rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora na području Federacije BIH

Shodno negativnoj epidemiološkoj slici na teritoriju Federacije BIH, federalni inspektori su u prethodnom periodu intezivno vršili pojačane inspekcijske nadzore kao podrška svim nadležnim kantonalnim inspekcijama, naročito u kontroli provođenja mjera na mjestima potencijalnog i realnog okupljanja većeg broja ljudi – ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom, tržnim centrima, većim trgovinama i prodajnim mjestima, kozmetičkim, frizerskim salonima, administrativnim prostorima, zdravstvenim ustanovama, vozilima javnih prijevoznih preduzeća, itd. Federalni zdravstveni inspektorat ove Uprave u prethodnom mjesecu kontrolisao i odlaganje medicinskog otpada u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Prema trenutno dostupnim podacima, federalni inspektori su u kontroli epidemioloških mjera od početka jula do kraja oktobra izvršili 1.207 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom su utvrdili 100 prekršaja za koje će biti izdati prekršajni nalozi s finansijskim teretom od 186.910,00 KM .

Tokom inspekcijskih nadzora federalnih inspektora u mjesecu oktobru pretežno se bilježe manjkavosti u smislu nepravilne primjene i provođenja obavezujućih mjera koji zahtijevaju otklanjanje nedostataka, s tim da je kod grubih kršenja epidemioloških mjera nadležnih kriznih štabova i preporuka zavoda za javno zdravstvo kod 31 subjekta nadzora izrečen prekršajni nalog s finansijskim teretom od 62.160,00 KM.

U periodu od marta do kraja oktobra, prema podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno s interventnim nadzorima federalnih inspektora, izvršeno je 18.977 inspekcijskih nadzora, doneseno 2.440 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrečen 821 prekršajni nalog s finansijskim teretom od 1.360.125,00 KM, te izrečena 21 mjera o zabrani rada. Dakle, prema trenutno raspoloživim i nepotpunim podacima, u oktobru je izvršeno 2.206 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera u FBiH, doneseno 377 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrečeno 199 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 315.360,00 KM.

Napominjemo, riječ je o podacima i rezultatima sinhronizovanog djelovanja inspekcijskih organa u Federaciji BiH, dok konkretnim i pojedinačnim podacima na području pojedinih kantona isključivo raspolažu i obavještavaju javnost nadležne kantonalne inspekcije.

Usljed stalnog angažmana na terenu, inspekcijski organi na području cijele FBiH su krajnje iscrpljeni, te pod deficitom raspoloživih ljudskih resursa sve teže odgovaramo svim poslovima i obavezama, kako u kontekstu kontrole provođenja epidemioloških mjera tako i redovnih kontrola koje su u nadležnosti inspekcijskih organa. Također, svakodnevno se povećava broj oboljelih inspektora i drugih uposlenika inspekcijskih organa u FBiH.

Stoga, još jednom apelujemo i molimo sve privredne subjekte i građane FBiH da poštuju propisane mjere i doprinesu stabilizaciji epidemiološke situacije i normalizaciji stanja u FBiH.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba