U novembru zabilježen povećan broj pojačanih nadzora i smanjen broj utvrđenih prekršaja

Shodno negativnoj epidemiološkoj slici u Federaciji BiH, a postupajući po važećim naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporukama Zavoda za javno zdravstvo, federalni inspektori nastavljaju kontinuirano vršenje pojačanih inspekcijskih nadzore kao podrška svim nadležnim kantonalnim inspekcijama, naročito u kontroli provođenja mjera na mjestima okupljanja većeg broja ljudi – ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom, tržnim centrima, većim trgovinama i prodajnim mjestima, kozmetičkim i frizerskim salonima, administrativnim prostorima, zdravstvenim ustanovama, vozilima javnih prijevoznih preduzeća, itd.

U novembru su federalni inspektori u kontroli poštivanja epidemioloških mjera izvršili 317 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih su evidentirali 26 slučajeva grubog kršenja epidemioloških mjera, a za koje će biti izdati prekršajni nalozi s finansijskim teretom od 43.970,00 KM, te izrekli 28 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Od početka vršenja pojačanih nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera, federalni inspektori su izvršili ukupno 1.524 inspekcijska nadzora, kojom prilikom su utvrdili 133 prekršaja s finansijskim teretom od 230.880,00 KM .

U periodu od marta do kraja novembra, prema podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno s interventnim nadzorima federalnih inspektora, izvršena su 21.382 inspekcijska nadzora, doneseno 2.845 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrečena 954 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 1.565.695,00 KM. Osim toga, izrečena je 21 mjera o zabrani rada.

Prema trenutno raspoloživim i nepotpunim podacima, u novembru je u FBiH izvršeno ukupno 2.405 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera, doneseno 405 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrečeno 128 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 205.570,00 KM. U odnosu na oktobar, bilježi se povećan broj izvršenih nadzora (za 199 ili 9,02%), te smanjen broj uočenih prekršaja (za 66 ili 33%).

Napominjemo, riječ je o podacima i rezultatima sinhronizovanog djelovanja inspekcijskih organa u Federaciji BiH, dok konkretnim i pojedinačnim podacima na području pojedinih kantona isključivo raspolažu i obavještavaju javnost nadležni kantonalni inspekcijski organi.

Još jednom apelujemo i molimo sve privredne subjekte i građane FBiH da poštuju propisane mjere i doprinesu stabilizaciji epidemiološke situacije i normalizaciji stanja u FBiH.

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba