Nastavak aktivnosti u okviru projekta EU4FITO-BiH

Povodom nastavka aktivnog učešća Federalne uprave za inspekcijske poslove u projektu EU4FITO–BiH, danas je u prostorijama Sektora granične inspekcije FUZIP na graničnom prijelazu (GP) Orašje, održan sastanak s gosp. Eduardom Uccierom, rezidentnim twinning savjetnikom i njegovim kolegama, predstavnicima projekta Podrške EU izgradnji kapaciteta fitosanitarnih inspektorata u BiH.

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, gosp. Muamer Terzić, pomoćnik direktora u Sektoru granične inspekcije, gđa Merima Tanović, pomoćnica direktora u Kabinetu direktora i federalni fitosanitarni inspektori na GP Orašje upoznali su goste sa specifičnostima sistema i praksi fitosanitarnog nadzora u FBiH te im omogućili uvid u aspekte svakodnevnog rada fitosanitarnih inspektora na granicama.

Gosp. Ucciero je iskazao zadovoljstvo stepenom i intenzitetom angažmana predstavnika FUZIP u projektnim aktivnostima, te predložio dalje konkretne korake za nastavak saradnje u razvoju inovativnih softverskih rješenja kroz nadogradnju postojećeg informatičkog sistema za upravljanje graničnim inspekcijama (BIMS) i razvoj posebne aplikacije za fitosanitarne inspektore koja će biti usklađena s praksama u Evropskoj Uniji. Realizacija pomenutih aktivnosti će započeti nakon stvaranja pretpostavki usklađivanjem zakonodavnog okvira u ovoj oblasti planiranim u oktobru ove godine.

Više o projektu: http://fuzip.gov.ba/vijest/projektno-osnaivanje-dravnog-fitosanitarnog-sistema-na-nivou-bih-eu4fito-i-uee-federalne-uprave-za-inspekcijske-poslove-508

 – KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba