Federalni tržišni i saobraćajni inspektori u nadzorima na turističkim destinacijama u FBiH

Tim inspektora Federalnog tržišnog inspektorata je u periodu od 22.7.2021.-1.8.2021. godine intenzivirao aktivnosti kontrole na turističkim destinacijama u Federaciji BiH, i to uglavnom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona s posebnim naglaskom na Općinu Neum, čime je realizovan još jedan dio plana redovnih inspekcijskih nadzora Federalnog tržišnog inspektorata za 2021. godinu.

U ukupnom trajanju od deset (10) dana, uključujući rad u neradne dane i dvije smjene, izvršeno je ukupno 97 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem Zakona o ugostiteljstvu FBiH, Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH, Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH i Zakona o fiskalnim sistemima BiH kod ugostiteljskih objekata (restorana, kafe-barova, hotela, apartmana, vila i drugih subjekata nadzora koji nude usluge smještaja), trgovina, autoprijevoznika, ali i putničkih agencija u saradnji s federalnim saobraćajnim inspektorima, a kojom prilikom su utvrđeni prekršaji za koje će biti izdato 117 prekršajnih naloga s finansijskim teretom u ukupnoj visini od 196.300,00 KM.

Cilj sveobuhvatnih inspekcijskih nadzora tržišne inspekcije je regulacija stanja u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, i to nadzorom nad poslovanjem smještajnih kapaciteta, izdavanjem fiskalnih računa i radom trgovačkih objekata. Navedeni rezultati potvrđuju da su u svim segmentima rada tržišne inspekcije konstatovane nepravilnosti.

U kontekstu godišnjeg i planskog provođenja inspekcijskih nadzora ove vrste, federalni tržišni inspektori su kontrolisali i tzv. zonu „sive ekonomije“, rad „nacrno“, kao i segment fiskalizacije, što su pitanja od naročitog značaja za funkcioniranje nacionalne ekonomije i gdje nisu zabilježena značajna odstupanja i neregularnosti.

Pored tržišnih, inspekcijske kontrole na turističim destinacijama vrše i federalni saobraćajni inspektori. U nadzorima nad provedbom odredaba Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (kontrola prijevozničke dokumentacije, dokumentacije vozača i vozila) i Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi FBiH u Neumskom zaljevu, federalni saobraćajni inspektori su utvrdili 19 prekršaja za koje će biti izdati prekršajni nalozi u iznosu od ukupno 11.000,00 KM. Također su subjektima nadzora izdali i četiri (4) rješenja o otklanjanju nedostataka vezanih za propisno ograničavanje kupališta pod zakupom. Po isteku roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, biće izvršeni kontrolni inspekcijski nadzori s ciljem utvrđivanja usklađivanja poslovanja s izrečenim mjerama.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

Molimo građane i turiste da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP: 

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

-KRAJ-

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

7 thoughts on “Federalni tržišni i saobraćajni inspektori u nadzorima na turističkim destinacijama u FBiH

  1. Povratni ping: 1688upx
  2. Povratni ping: ทรัสเบท
  3. Povratni ping: ventilatoare racire
  4. Povratni ping: african grey parrot cage

Comments are closed.