Nakon zaprimljene dojave o incidentnom zagađenju rijeke Bosne u Zenici, Federalna vodna inspekcija na terenu

Po dojavi aktivista za zaštitu rijeke Bosne o incidentnom zagađenju rijeke Bosne koje je primijećeno jutros u 7:15 časova u blizini privrednog subjekta Arcelor Mittal u Zenici, Glavni federalni vodni inspektor se hitno uputio na lice mjesta.

U rijeci nije primijećen pomor ribe, a o incidentnom zagađenju su obaviješteni svi nadležni organi – policija, kantonalni vodni inspektor, te nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save, radi poduzimanja daljih mjera iz djelokruga njihovih nadležnosti.

Federalna uprava za inspekcijske poslove poduzima sve zakonom propisane mjere iz svoje nadležnosti kako bi utvrdila uzrok i sankcionisala počinioca zagađenja, te će, po okončanju inspekcijskog nadzora, o nalazima i poduzetim mjerama javnost biti blagovremeno informisana.

Zahvaljujemo aktivistima za zaštitu rijeke Bosne koji su blagovremenom dojavom omogućili promptnu reakciju Federalnog vodnog inspektorata i poduzimanje mjera s ciljem utvrđivanju činjeničnog stanja.

– KRAJ –