Na zahtjev menadžmenta privrednog subjekta „Arcelor mittal“ d.o.o. Zenica u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan sastanak

Na zahtjev menadžmenta privrednog subjekta „Arcelor mittal” d.o.o. Zenica u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove dana 15.06.2011.godine, održan je sastanak između predstavnika menadžmenta navedenog preduzeća i Federalne uprave za inspekcijske poslove. Na sastanku su ponovo razmotreni problemi sa kojim se susreću građani Zenice u smislu poslovanja „Arcelor mittal” d.o.o. Zenica i aspekti za njihovo rješavanje, uz prethodno izrečene stavove u vezi sa postupanjem Federalne uprave za inspekcijske poslove u smislu izrečenih mjera u vezi sa primjenom i poštivanjem odredbi iz važećih okolinskih dozvola donesenih ovom preduzeću. Od strane predstavnika „Arcelor mittal” d.o.o. Zenica iskazana su čvrsta obećanja u vezi sa planiranim investicijama koje će unaprijediti proces rada u ovom preduzeću a koje će imati za cilj unapređenje zaštite okoline u zeničkoj regiji. Obzirom na date rokove bit će izvršeno detaljno preispitivanje izrečenih odredbi iz okolinske dozvole, te će biti utvrđeno da li „Arcelor mittal” d.o.o. Zenica ima realne mogućnosti za realizaciju navedenih obećanja u smislu planiranih investicija. Konstatovano je i to da će i druge nadležne institucije biti uključene u rješavanje navedenih problema kako bi se u što kraćem vremenskom periodu moglo doći do prihvatljivog rješenja. U vezi sa navedenim, dogovoreno je održavanje narednog sastanka između predstavnika „Arcelor mittal” d.o.o. Zenica i Federalne uprave za inspekcijske poslove, a o stavovima, zaključcima i odlukama sa navedenog sastanka javnost i građani će biti upoznati putem službene web – stranice Federalne uprave za inspekcijske poslove: www.fuzip.gov.ba, kao i putem medija informisanja.