Održan sastanak između predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove, JP „AUTOCESTE FBIH“ d.o.o., izvođača radova i nadzornih organa na izgradnji dionice autoputa Kakanj – Zenica

Dana 07.06.2011.godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak između predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove JP „AUTOCESTE FBIH” d.o.o., izvođača radova i nadzornih organa na izgradnji dionice autoputa Kakanj – Zenica. Povod održavanja sastanka su ranije provedene inspekcijske kontrole građevinske, vodoprivredne i inspekcije zaštite okoliša koje su prilikom vršenja inspekcijskih nadzora uočili niz nepravilnosti i nedostataka prilikom izvođenja radova na navedenoj dionici trase autoputa. Zaključak donesen na održanom sastanku ukazuje na potrebu da investitor, izvođači i nadzorni organi poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi u početnoj fazi izgradnje dionice autoputa Kakanj – Zenica otklonili uočene nedostatke i samu izgradnju trase doveli u zakonske okvire. Kao što proizilazi iz navedenog, svrha održavanja navedenog sastanka jeste unapređenje procesa izgradnje trase autoputa i prevazilaženje problema u smislu otklanjanja uočenih nedostataka prilikom vršenja inspekcijskih kontrola, sa ciljem da se izbjegne zaustavljanje radova na izgradnji trase. Obzirom na ozbiljnost problematike očekujemno da će izvođači, investitor i nadzorni organi otkloniti uočene nedostatke koji su prezentirani na sastanku, a sa kojim su ranije upoznate nadležne kompanije od strane inspektora ove Uprave prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Kada je u pitanju rad kamenoloma na lokalitetu “Široke stijene” u Babinu kod Zenice na kojem eksploataciju krečnjaka i kamena vrši ŽGP BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove nije vršila kontrolu rada navedenog kamenoloma, niti je donosila bilo kakve upravne mjere u smislu zabrane rada. Obzirom da je došlo do promjene vlasništva na navedenom kamenolomu, te do primjene nove zakonske regulative vezano za kamenolome što je u nadležnosti Kantona FBiH, federalna inspekcija će u oblasti rudarstva svim kantonima pružiti potrebnu pomoć u smislu primjene nove zakonske regulative, kao što je slučaj i sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove ZE-DO Kantona sa kojom su ostvareni određeni kontakti te obavljene potrebne konsultacije u vezi sa rješavanjem navedenog problema. Primjer ovakvog nadležnog postupanja zabilježen je u smislu saradnje sa inspekcijama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo kada je doneseno rješenje o zabrani rada nelegalnom kamenolomu „Misoča” na lokalitetu Ilijaša. Za eksploataciju mineralnih sirovina koncesije isključivo odobravaju nadležne službe u kantonima koje su i nadležne za sprovođenje ugovora o koncesijama. Obzirom da se radi o problemu izdavanja koncesija kao i dobijanja dozvola po propisima iz oblasti rudarstva, nadležni organi Kantona i Općina dužni su preduzimati predviđene mjere prema svim kamenolomima iz propisane nadležnosti.