Odluka o izmjenama i dopunana Plana javnih nabavki za 2020. godinu