Odluka o poništenju postupka usluga servisiranja i opravke službenih vozila-Lot 1.pdf