Izvršen inspekcijski nadzor na Gradskom groblju Vlakovo

Dana 19.12.2019. godine, federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je, postupajući po prijavama građana vezanim za nezakonito obavljanje trgovačkih, ugostiteljskih i obrtničkih djelatnosti, uz podršku Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izvršio inspekcijski nadzor na području Općine Ilidža – Gradsko groblje Vlakovo.

U momentu nadzora, djelatnost su obavljala dva trgovačka i jedan ugostiteljski objekat. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da se trgovačka djelatnost obavlja u skladu s odredbama Zakona o trgovini, a da ugostiteljski objekat djelatnost obavlja suprotno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te je zbog rada bez odobrenja istom zabranjen rad i izvršeno pečaćenje objekta.

Obrtnička djelatnost – kamenorezac u šest (6) objekata nije obavljanja u vrijeme vršenja nadzora, pa je vlasnicima upućen poziv za pristupanje u objekte, kojem su se i odazvali. U razgovorima s vlasnicima je utvrđeno da je pet objekata već bilo subjektima nadzora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, koja vodi postupke protiv istih, dok za jedan objekat vlasnik nije mogao postupajućem federalnom inspektoru predočiti odobrenje za obavljanje obrta, zbog čega je istom zabranjen rad i izvršeno pečaćenje objekta.

S obzirom da se u konkretom slučaju radi o zauzimanju javne površine i bespravnoj gradnji, Federalna uprava za inspekcijske poslove će se obratiti nadležnim općinskim i kantonalnim organima, kako bi se u cjelosti regulisao rad objekata na Gradskom groblju Vlakovo.

Koristimo priliku da se zahvalimo pripadnicima Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona sarajevo za pruženu podršku.

 

– KRAJ –