Zabranjen uvoz dječijih lutki

Dana 22.11.2019. godine, sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na mjestu carinjenja Tuzla, je u toku redovnog pregleda pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječijih igrački- seta lutki pod nazivom “Camaner Fashion Style“, porijeklom iz Kine.

Prema dostavljenim nalazima iz prvog analitičkog izvještaja nakon hemijske analize 6.12.2019. godine, za koju uvoznik nije tražio superanalizu, utvrđeno je da ispitani uzorak odstupa od graničnih vrijednosti štetnih materija di(2-etiheksil) ftalat (DEHP) sa liste ftalata na koje se odnose ograničenja, predviđenih čl. 3. Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 04/10).

Zdravstvena neispravnost ispitanog uzorka pokazuje da se kontrolisana pošiljka, koja zbog nivoa štetnih materija, odnosno povećanog sadržaja di(2-etiheksil) ftalata (DEHP) ne ispunjava propisane paramentre kvalitete i sigurnosti za opću upotrebu, kao takva ne može uvesti niti staviti u promet u skladu s čl. 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RBiH“ broj: 2/92, 13/94).

Shodno navedenom, zabranjen je uvoz zdravstveno neispravne pošiljke u količini od 180 dječijih igračaka- seta lutki pod nazivom “Camaner Fashion Style“  i istovremeno naređeno njeno uništavanje.