IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA  PERIOD 1.7.- 31.8. 2023 GODINE

Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate

 1. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, BS DUBOKI POTOK

Nadzor nad  radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema Federalnog ministarstva trgovine, te nisu utvrđene nepravilnostI u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Nadzor na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode:

 PRAVNA LICA:

 1. PZU LAŠVA LIJEK NOVI TRAVNIK
 2. MERCATOR BH D.O.O. SARAJEVO, PRODAVNICA 87 SARAJEVO
 3. ZUA REMEDIA OGRANAK APOTEKA REMEDIA 3 SARAJEVO
 4. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PRODAVNICA 046 DOBRINJA SARAJEVO
 5. PZU APOTEKA GRAL OGRANAK DOBRINJA SARAJEVO
 6. ČELIKOVKA D.O.O. SANSKI MOST
 7. PZU APOTEKA CENTAR VELIKA KLADUŠA
 8. VELIĆ BETON D.O.O. V. KLADUŠA PJ SUPERMARKET KLADUŠA
 9. MEGGLE O.O. BIHAĆ
 10. PZU B-PHARM BIHAĆ OGRANAK 7 VELIKA KLADUŠA

Nadzor nad radom vršen je na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4. Zakona).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

 FIZIČKA LICA:

 1. LJEKARNA MR.PH ANA MALBAŠIĆ MOSTAR
 2. PRIVATNA APOTEKA ZDRAVLJE KONJIC
 3. APOTEKA MEDICUS SANSKI MOST

Za prekršaj  kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Broj inspekcijskih nadzora za posmatrani period:

–           Nafta i naftni derivati:                3

–           Životne i druge namirnice       41

Ukupan broj kontrola za posmatrani period: 44

Utvrđeno 14 nepravilnosti za izdavanje 25 prekršajnih naloga u iznosu od 15.250 KM.

Podaci su dati na osnovu izvještaja federalnih inspektora.

 

GLAVNI FEDERALNI TRŽIŠNI INSPEKTOR

                                                                                     / Mr.Elmir Ramić /