Federalni tržišni inspektorat: U julu i avgustu na području Neuma izvršen 121 inspekcijski nadzor u oblasti pružanja ugostiteljskih usluga

Prema Planu pojačanih inspekcijskih nadzora Federalnog tržišnog inspektorata za 2023. godinu, u kumulativnom trajanju od 19 dana tokom jula i avgusta mjesecu na području Neuma vršeni su usmjereni inspekcijski nadzori nad smještajnim kapacitetima, odnosno kontrola pružanja ugostiteljske usluge smještaja gostiju sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“ broj: 32/09) tokom aktivnog razdoblja turističke sezone.

U navedenom periodu federalni tržišni, turističko-ugostiteljski inspektori su izvršili 121 inspekcijski nadzor kod ukupno 56 subjekata nadzora koji pružaju usluge smještaja. Tokom vršenja inspekcijskih nadzora utvrđeno je 108 prekršaja, za što je planirano izdavanje prekršajnih naloga u iznosu od 38.570,00KM.

Također, kod ukupno sedam (7) fizičkih lica je konstatovano pružanje usluga smještaja bez potrebnog odobrenja za rad.

U kontekstu usmjerenih inspekcijskih nadzora nad smještajnim kapacitetima na području Neuma, izvršeno je i 18 pratećih kontrola iz oblasti  fiskalizacije i primjene odredbi o unutrašnjoj trgovini za što će postupajući inspektori za utvrđene prekršaje izdati devet(9) prekršajnih naloga  u vrijednosti 10.000,00KM.

Tokom izvršenih inspekcijskih nadzora utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na: rad bez odobrenja mjerodavnog organa; neisticanje propisane oznake vrste na ulazu u ugostiteljski objekat, kao i kategorije ugostiteljskog objekta; neisticanje cijene usluga koje se nude kod pružanja usluga smještaja; neisticanje iznosa boravišne takse u cjenovnicima i nepropisno vođenje Knjige gostiju.

Poseban naglasak stavljen je i na identifikaciju fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja bez odobrenja za rad izdatih od nadležnih organa, te po tom pitanju vrijedi istaći svrsishodnost djelovanja inspekcije u smislu informacija općinskih službi da je došlo do povećanja broja zahtjeva za izdavanje rješenja za pružanje usluga u domaćinstvima, što je posredni efekat ove vrste pojačanih kontrola. Nadalje, važno je napomenuti da je kao rezultat neposredne provjere vođenja evidencije o gostima na licu mjesta izvršen naknadni i potpuni upis, te naloženo dalje uredno vođenje Knjige gostiju vlasnika smještajnih kapaciteta.

Potpuni i prošireni izvještaj o rezultatima inspekcijskih nadzora na svim turističkim destinacijama koje su predmet kontrole iz Plana pojačanih inspekcijskih nadzora za ovu godinu Federalni tržišni inspektorat će dostaviti u periodu nakon okončanja aktivnosti, a po prioritetima djelovanja u narednom periodu.