Saopštenje o vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove na području FBiH zaključno s danom 13.05.2016.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 04.05.2016. do 13.05.2016. godine, a u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH, ostvarila sljedeće rezultate:

 • izvršeno je 1.290 inspekcijskih nadzora i 48 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 959 zapisnika;
 • izdato je 410 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 514.370,65 KM
 • naplaćen je iznos od ukupno 709.274,09 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su ukupno 162 upravne mjere;
 • izdata su 122 rješenja o otklanjanju nedostataka;
 • izrečeno je 40 mjera privremene zabrane rada;
 • od 305 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 2 subjekata nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 43 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 150 kontrolisanih radnika, zatečeno je 27 radnika „na crno“. 

 

Za cjelokupni period od 13.04.-13.05.2016. godine u kojem su vršeni pojačani inspekcijski nadzori od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, ostvareni su sljedeći rezultati:

 • izvršeno je 2.471 inspekcijskih nadzora i 79 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 1.892 zapisnika;
 • izdata su 844 prekršajna naloga u iznosu od 1.102.043,65 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 1.482.338,85 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su ukupno 343 upravne mjere;
 • izdato je 251 rješenje o otklanjanju nedostataka;
 • izrečene su 92 mjere privremene zabrane rada;
 • od 648 kontrolisanih subjekata, utvrđeno je da 11 ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 112 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od ukupno 342 kontrolisana radnika, zatečeno je 75 radnika „na crno“.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH još jednom ukazujemo na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, u smislu zakonske obaveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge tj. kupljeni proizvod, te napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.