Inspektori FUZIP za četiri dana obavili 367 inspekcijskih nadzora i utvrdili 253 prekršaja

 

 

 

U prva četiri dana pojačanih inspekcijskih nadzora koji su vršeni na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona  i Hercegovačko-neretvanskog kantona u periodu od 18.03. do 22.03.2019. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

  • izvršeno je 367 inspekcijskih nadzora i 15 kontrolnih nadzora;
  • sačinjeno je 367 zapisnika;
  • utvrđena su 253 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 253 prekršajna naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 366.350,00 KM.
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 44.683,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je 88 upravnih mjera, od kojih se 22 odnose na mjere privremene zabrane rada (13 rješenja o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, 7 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, 1 rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu i 1 rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova);
  • od 114 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
  • 11 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
  • kontrolisana su 303 radnika, od kojih je 14 zatečeno na radu „nacrno.

 

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u sklopu posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBIH.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba