Inspekcijski nadzor u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na zahtjev Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, u prethodnom periodu izvršila sveobuhvatan i detaljan inspekcijski nadzor nad radom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period poslovanja tokom 2015.godine. Predmet kontrola odnosio se na oblast sanitarno–zdravstvene inspekcije, inspekcije rada za oblast radnih odnosa, inspekcije za hranu, s posebnim akcentom na oblast kontrole iz nadležnosti tržišne inspekcije.

Uzimajući u obzir tešku finansijsku situaciju i akumulirani gubitak od preko 100 miliona KM s kojim posluje Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, poseban akcenat u vršenju inspekcijskih nadzora stavljen je na inspekcijsku kontrolu koju je obavljala tržišna inspekcija za period djelovanja Kliničkog centra u 2015.godini. U okviru kontrole, tržišna inspekcija je u poslovanju Kliničkog centra utvrdila niz nepravilnosti u prometu lijekova i medicinskih sredstava, te nelogičnosti, neslaganja i diskontinuitet u odnosu na stanje u poslovnim knjigama, kao i ispunjavanju finansijskih obaveza po pitanju zaprimljenih faktura.

Iz tih razloga ukazala se potreba za opsežnom inspekcijskom kontrolom i kod pojedinih dobavljača lijekova i medicinskih sredstava. Inspekcijskim kontrolama kod tih dobavljača izuzeta je poslovna dokumentacija, a detaljnom analizom i uporedbom navedene dokumentacije s dokumentacijom izuzetom u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, utvrđena je neusklađenost dokumentacije na osnovu koje su urađeni završni računi za 2015 godinu. Zabrinjavajuće su se pokazale razlike u iskazivanju plaćanja obaveza koje su iskazane u finasijskim karticama KCUS-a i dobavljača, kao i razlike u kalkulacijama i obračunima. Utvrđeno je zabrinjavajuće probijanje zakonskih marži na lijekove prema isplaćenim fakturama, konstatovane su razlike u fakturisanim cijenama u odnosu na ugovorene cijene prema tenderskoj dokumentaciji, te je uočena pojava dampinških cijena za pojedine lijekove na tenderu, dok drugi lijekovi na istom tenderu imaju cijene s puno većom maržom od zakonski dozvoljene marže. Pored navedenih nepravilnosti, utvrđeno je vršenje obračuna i isplata finansijskih sredstava za nabavku opreme bez provođenja zakonski obaveznih tenderskih procedura, te je uočeno vršenje prihvata donirane opreme bez javne procedure koja bi osigurala provjeru postoje li povoljniji donatori, s obzirom da se prilikom prihvata opreme aktivira obaveza KCUS-a da od donatora mora nabavljati medicinska sredstva za rad te opreme, plaćanje održavanja, servisa i nabavke rezervnih dijelova, itd.

Sve navedeno ukazuje na ozbiljne indicije o mogućem počinjenju krivičnog djela od strane kontrolisanih subjekata, a o čemu je Federalna uprava za inspekcijske poslove sačinila sveobuhvatnu informaciju koja će biti upućena nadležnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Ovim putem želimo istaći da je Federalna uprava za inspekcijske poslove opredijeljena da uloži potrebne napore u pogledu poboljšanja stanja u zdravstvenom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da će ovakve kontrole biti nastavljene u svim kliničkim centrima i zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine.