Inspekcijski nadzor kliničkih centara i zdravstvenih ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove punu pažnju posvećuje poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH s aspekta kontrola privrednih društava od interesa za Federaciju BiH, a pri čemu će se u narednom periodu akcenat u smislu inspekcijskih aktivnosti staviti na vršenje kontrola kliničkih centara i zdravstvenih ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Počevši od srijede, 02.03.2016. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove intenzivno će vršiti kontinuirane inspekcijske nadzore u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, te će tom prilikom predmet inspekcijskih kontrola obuhvatiti nadzor iz oblasti zdravstveno – sanitarne, farmaceutske, tržišne, kao i inspekcije za hranu i inspekcije rada za oblast radnih odnosa.

Ovim putem želimo naglasiti da je Federalna uprava za inspekcijske poslove u proteklom periodu zaprimila veći broj pritužbi na rad zdravstvenih ustanova, te će pomenute kontrole biti izvršene u svim kliničkim centrima na području FBiH, a također će se ove aktivnosti provoditi i u domovima zdravlja, kao i svim javnim i privatnim zdravstvenim i stomatološkim ustanovama.

Cilj navedenih aktivnosti jeste poboljšanje stanja u oblasti zdravstva, a kako bi se građanima – korisnicima zdravstvenih usluga omogućila što kvalitetnija zdravstvena njega, transparentniji i efikasniji rad zdravstvenih radnika, smanjenje čekanja na dobijanje zdrsavstvene usluge, te sveukupno poboljšanje u oblasti zdravstvene njege na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim putem pozivamo sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH da preispitaju svoje poslovanje i osiguraju dosljednu provedbu zakonskih propisa koji regulišu rad istih, a kako bi inspekcijskim organima olakšali vršenje kontrola iz nadležnosti propisanih zakonom.