Delegacija Svjetske banke posjetila Federalnu upravu za inspekcijske poslove

Dana 03.03.2016. godine, u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak direktora Anisa Ajdinovića i užeg rukovodstva Federalne uprave za inspekcijske poslove s visokom delegacijom Svjetske banke, koju je predvodio gospodin Javier Suarez, a koju su još sačinjavali gospodin Tarik Šahović i gospođa Ruvejda Aliefendić, kao uposlenici Svjetske banke/IFC i predstavnici za Bosnu i Hercegovinu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je jedan od rijetkih organa uprave koji se našao na uskoj listi institucija s kojima je uvažena delegacija planirala i održala sastanke u okviru svoje kratke posjete Bosni i Hercegovini. Povod razgovoru je bila razmjena iskustava u dosadašnjoj uspešnoj dugogodišnjoj saradnji uzmeđu Svjetske banke i WB/IFC s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i upoznavanje uvaženih gostiju s aktivnostima Uprave u narednom period, u svjetlu unapređivanja poslovne klime i privlačenja stranih investicija u Bosni i Hercegovini iz ugla inspekcijskih organa.

Direktor Ajdinović je uvažene predstavnike ukratko informisao o postignućima i rezultatima Uprave od njenog osnivanja do danas, s posebnim osvrtom na nemjerljiv doprinos upravo Svjetske banke, kao jednog od glavnih međunarodnih donatora, koja je u pružila veliku podršku ovom organu.

Naime, Svjetska banka je još 2003. godine započela reformu inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini, gdje je, nakon analize rada inspekcija putem niza okruglih stolova s privrednicima, podržala izradu i donošenje prvih entitetskih zakona 2005. godine, kojima su po prvi put inspekcije organizovane na tzv. funkcionalnom principu, tj. uvezivanjem u jedan organ uprave. Uz to, Svjetska banka, u okviru svoje podrške, pružila materijalnu pomoć u nabavci opreme (vozila, kompjuteri, laptopi, štampači, skeneri i sl.) te finansirala niz edukacija, zahvaljujući kojima je stepen kvaliteta rada inspekcija doveden na zavidan nivo.

U svom obraćanju, direktor Ajdinović je izrazio zadovoljstvo intenzitetom saradnje koji ne jenjava, tako da je Uprava u fazi implementacije “ICIS” projekta koji se odnosi na prohodnost i razmjenu informacija unutar organa na svim nivoima u BiH. Projekat se finansira iz sredstava Granta Švedske SIDE putem Svjetske banke, a isti treba da obezbijedi podršku reformi poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture, nastavak reforme i unapređenje inspektorata i inspekcija, te procesa registracije biznisa u Bosni i Hercegovini.

Direktor je naglasio da se radi o projektu koji je od posebnog značaja, jer u fokus stavlja tzv. poslovno – inspekcijsku interoperabilnost, što je zapravo početna faza opće interoperabilnosti, koja podrazumijeva uvezivanje baza podataka organa i institucija čije su baze podataka neophodne inspektorima za obavljanje njihove zakonom definisane nadležnosti.

Predmetni projekt je u trećoj fazi – fazi odabira izvođača koji će osmisliti sistem uvezivanja baza i podataka organa i institucija koje su dogovorile razmjenu informacija u prvoj fazi na nivou i obimu kako to zakon dozvoljava.

Pored ovog, direktor je ukazao i na značaj projekta “Unapređenje prekograničnog prometa”, kod kojeg je u prethodnom periodu izvršeno usaglašavanje entitetskih inspektorata u vezi obrazaca koje inspektori koriste u nadzorima na granici, a u toku je izrada softvera za granice (BIMS) i nabavka opreme, ukoliko se dobije saglasnost od sredstava ARDP projekta.

Uvaženim gostima su prezentirana postignuća Federalne uprave od njenog osnivanja 2007 godine do danas, ljudski i materijalni resursi, kvalitativni i kvantitativni pokazatelji, ali i objektivni problemi s kojima se inspektori svakodnevno susreću, te su razmijenjene ideje o mogućoj budućoj saradnji na usklađivanju propisa.

Gospodin Suarez je bio zainteresovan za eventualne probleme koji proističu iz preklapanja nadležnosti više nivoa inspekcija, kao i mehanizmu ostvarivanja koordinacije i saradnje između inspekcijskih i drugih organa.

Kvalitetna diskusija je, između ostalog, rezultirala otvorenim pozivom Svjetske banke za buduću saradnju, koja se odnosi na identifikaciju čitavog niza materijalnih propisa na čijoj izmjeni ili stavljanju van snage pojedinih odredaba treba raditi, a sve u cilju dobijanja što kvalitetnijih zakona čija primjena će dovesti do urednog stanja i poštivanaj propisa od strane poslovnih subjekata, a što će u daljem jačati poslovno okruženje.