Dan: 29. Februara 2016.

Inspekcijski nadzor kliničkih centara i zdravstvenih ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove punu pažnju posvećuje poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH s aspekta kontrola privrednih društava od interesa za Federaciju BiH, a pri čemu će se u narednom periodu akcenat u smislu inspekcijskih aktivnosti staviti na vršenje kontrola kliničkih centara i zdravstvenih ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine. Počevši od srijede, […]