Inspekcijski nadzor ispravnosti barkodova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove će dana 26.03.2013.godine ugostiti predstavnike GS1 – Udruženja za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima, kao jedino ovlašteno tijelo za upravljanje Sistemom standarda GS1 u Bosni i Hercegovini i za dodjeljivanje barkodova sa prefiksom 387. 
Udruženje GS1 ima za cilj na zvaničan način pružiti podršku u radu inspekcijskim organima, te će ovom prilikom Federalnoj upravi za inspekcijske poslove uručiti donaciju od dva tablet prenosiva barkod čitača sa instaliranim softverima za korištenje baze GEPIR registra. 
Imajući u vidu da su na tržištu u Bosni i Hercegovini barkod brojevi neispravni na više od trećine proizvoda, ovaj uređaj na jednostavan i pouzdan način omogučiće inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove da ustanove da li je barkod koji se nalazi na proizvodima na tržištu Federacije BiH ispravan i dodijeljen u skladu sa GS1 Sistemom standarda. Direktnim očitavanjem barkod broja na proizvodu inspektori će pomoću doniranih uređaja na licu mjesta doći do podatka da li je taj barkod evidentiran u Svjetskom Registru barkodova GEPIR, u kojem se nalaze svi barkodovi koji su validni. 
Ova donacija ima za cilj dalje unapređenje i razvijanje odnosa sa inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini a na osnovu izražene zainteresovanosti za aktivnosti kojima se Udruženje GS1 bavi, prvenstveno onih koje mogu doprinijeti boljem uređenju tržišta i stvaranja odgovarajućih uslova za obavljanje poslovnih aktivnosti privrednih subjekata u skladu sa zakonima i drugim propisima.
Sastanak organizovan povodom uručenja donacije Udruženja GS1 održat će se dana 26.03.2013.godine u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove u ul. Fehima ef.Čurčića 6. u Sarajevu sa početkom u 09,00 sati.
Predstavnci sredstava informisanja pozvani su da medijski proprate ovaj događaj.