Inspekcijski nadzor banaka u Federaciji BiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove će u skladu sa propisanim nadležnostima, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH u narednom periodu postupiti prema nalogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te izvršiti inspekcijske nadzore kod poslovnih banaka koje su svoje kredite plasirali u švicarskim francima i kao takve pustili na tržište u Federaciji BiH.PG