Pojava “lažnih inspektora” u Kantonu Sarajevo

Federalna uprava za inspekcijske poslove ima saznanja o pojavi „lažnih inspektora” na području Kantona Sarajevo koji zloupotrebljavaju aktivnosti vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora rada “na crno” Federalne uprave za inspekcijske poslove, te vrše nezakonite radnje u vidu lažnih inspekcijskih pregleda i „naplaćivanja kazni” na licu mjesta.
Ovim putem želimo upozoriti širu javnost, a posebno privredne subjekte na području cijele Federacije BiH sa akcentom na Kanton Sarajevo da svaki privredni subjekat prilikom dolaska inspektora ima pravo inspektoru zatražiti na uvid inspektorsku iskaznicu na kojoj stoji naziv inspekcijskog organa, identitet inspektora i slika, naziv radnog mjesta inspektora, pečat i potpis rukovodioca inspekcijskog organa, kao i zakonom propisana ovlaštenja.
Napominjemo da je nakon stupanja na snagu Zakona o prekršajima u FBiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 31/06) način naplaćivanja kazni propisan prekršajnim nalogom, tj. niti jedan inspekcijski organ u Federaciji BiH nema zakonom propisana ovlaštenja da naplaćuje bilo kakvu vrstu kazni na licu mjesta prilikom inspekcijskog pregleda kod privrednih subjekata.
Upozoravamo sve privredne subjekte da ukoliko utvrde postojanje bilo kakve sumnje prilikom dolaska inspektora, pored navedenih zakonom propisanih prava, obavezno i bez bilo kakvog ustručavanja kontaktiraju Federalnu upravu za inspekcijske poslove na broj tel. 033/563-360 ili 033/563-383, kako bi potvrdili identitet službenih osoba – inspektora.
Federalna uprava za inspekcijske poslove će preduzeti sve zakonom propisane radnje kako bi spriječila navedene kriminalne postupke, te kako bi počinioci navedenih kriminalnih radnji bili otkriveni i privedeni licu pravde. O svemu navedenom obavješteni su nadležni policijski organi.
Ovim putem želimo skrenuti pažnju medijima informisanja u Federaciji BiH da urgentno objave ovo Saopćenje i pomognu nam kako bi suzbili navedeni kriminal.