Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.10. – 15.10.2023. GODINE

I. U nadzorima na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate utvrđene su nepravilnosti kod jednog (1) subjekta nadzora – pravnog lica:

  1. BP-MB IVANIĆ D.O.O. LJUBUŠKI

II. U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod dva (2) subjekta nadzora – pravna lica i jednog (1) subjekta nadzora – fizičkog lica:

PRAVNA LICA:

  1. CRVENA JABUKA MARKET D.O.O. JAJCE PJ TUZLA
  2. UZOR TRADE D.O.O. MOSTAR

FIZIČKA LICA:

  1. TR MEGAMARKET BLAGAJ

 Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

Broj nadzora za posmatrani period:

  • Nafta i naftni derivati: 7 kontrola
  • Životne i druge namirnice: 21 kontrola
  • U kontrolama su utvrđene četiri (4) nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje sedam (7) prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 250,00 KM.

– KRAJ –