Rezultati rada FUZIP: U prvih devet mjeseci, federalni inspektori premašili godišnju normu za 2023. godinu

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u vršenju inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u periodu od početka januara do kraja septembra 2023. godine ostvarila sljedeće rezultate:

 

·  izvršeno je 118.570 inspekcijskih nadzora, od toga 110.386 u prekograničnom i 8.184 u unutrašnjem prometu;

·      sačinjeno je 7.518 zapisnika, uzet 3.764 uzorak, te izdato 1.374 fitocertifikata;

·    izdata su ukupno 111.932 rješenja, od kojih 110.386 u prekograničnom i 1.546 u unutrašnjem prometu;

·    za utvrđene prekršaje predviđeno je izdavanje 2.627 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 3.751.205,00 KM;

·      naplaćeno je ukupno 3.431.028,50 KM na ime taksi i naknada u prekograničnom prometu roba;

·   utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 5.441.464,11 KM na ime naknada za vode,  zrak, ceste, elektroenergetski i ambalažni otpad, te pripadajuće takse;

·      van prometa je stavljena roba u vrijednosti od 5.563,30 KM

·   doneseno je 13 zabrana uvoza roba u BiHčime je spriječeno stavljanje na tržište i upotreba nedozvoljenih ili neispravnih prehrambenih i proizvoda opće upotrebe.

Federalni inspektori su u prvih devet mjeseci ove godine izvršili 3.150 nadzora više u odnosu na uporedni period prošle godine. Zabilježen je porast od 3% (3.256 nadzora) u prekograničnoj kontroli roba koju vrši Sektor granične inspekcije, dok je u oblasti nadzora u unutrašnjoj kontroli koju vrše federalni tržišni, poljoprivredni, veterinarski, zdravstveni, saobraćajni, vodni, šumarski, rudarsko, termo i elektroenergetski, urbanističko-ekološki, te inspektorat rada i inspektorat za hranu, s izvršenih 8.184 nadzora za 3,2% već premašena godišnja norma za 2023. godinu (7.928 nadzora). Finansijski efekti rada FUZIP u posmatranom periodu su također povećani za 1.337.673,01 KM (32,6%), pri čemu je evidentirano blago smanjenje iznosa izrečenih prekršajnih naloga (4%) i značajno povećanje iznosa za naplatu naknada za zaštitu okoliša (28,6%), a naročito naknada za zrak. Federalna uprava za inspekcijske poslove rezultatima rada i ove godine potvrđuje svoje opredjeljenje ka poduzimanju maksimalnih napora na suzbijanju sive ekonomije, zaštiti okoliša, kontroli poticaja u poljoprivredi, ispunjavanju zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom, a s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, okoliša, prava potrošača i poštivanja zakonitosti u poslovanju privrednih subjekata u FBiH čije je djelovanje u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

 Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 – KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba