Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 16.12. – 31.12.2022. GODINE

Nadzor nad  radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te su kod jednog (1) subjekta nadzora utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate:

  1. ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO BS VRBANJA

U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod četiri (4) subjekata nadzora – pravna lica:

  1. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ KONJIC
  2. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ 023 SARAJEVO
  3. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ 045 ILIJAŠ
  4. KONZUM D.O.O. SARAJEVO NOVI GRAD
  5. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ MOSTAR, BLAJBURŠKIH ŽRTAVA
  6. MEGAMARKT O.O. MOSTAR
  7. NAMEX D.O.O. ŠIROKI BRIJEG POSLOVNICA MOSTAR
  8. CM COSMETICS MARKET O.O. VITEZ
  9. DENY PROM D.O.O. SARAJEVO PJ 27

Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

– KRAJ –